ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

Νέα βιβλία για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση του εξωτερικού

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: α. Την με αρ. πρωτ. 32188/H2/4-3-2020 (ΑΔΑ: 60Β146ΜΤΛΗ-ΝΡ9) Υ.Α.: «Αποστολή βιβλίων σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2020-2021» β. Την…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σελίδα 1 of 1

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password