Β.Παπαχρήστου: Τράπεζα θεμάτων, ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων στα ΓΕΛ και ταχύρρυθμη για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση… στο χορό των κονδυλίων

Γράφει ο Παπαχρήστου Δ. Βασίλειος, Αιρετός ΠΥΣΔΕ Σερρών επί σειρά ετών.

 Τράπεζα θεμάτων, ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων στα ΓΕΛ και ταχύρρυθμη για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση… στο χορό των κονδυλίων

Α.

16 Ιουνίου 2020 ενημερωνόμαστε από την νομικό που προΐσταται στο υπουργείο παιδείας μέσω δελτίο τύπου που δημοσιοποιεί το υπουργείο ότι:

«…Αναφορικά με τη Γ’ Λυκείου, το θέμα της διδασκαλίας του σχεδίου θίγει ευρύτερα το ζήτημα της διδασκαλίας πανελλαδικώς εξεταζόμενων ειδικών μαθημάτων, και κυρίως ιταλικά, ισπανικά, αρμονία, έλεγχος μουσικών και ακουστικών ικανοτήτων, μουσική αντίληψη και γνώση, μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, κανένα από τα οποία δε διδάσκεται στη Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου. Εν προκειμένω, υπήρχε πάλι πολύ χαμηλή συμμετοχή των μαθητών, παραδείγματος χάρη το Γραμμικό Σχέδιο το έτος 2019-2020 επέλεξαν και παρακολούθησαν μόλις 4 στους 100 μαθητές. Στις προθέσεις του Υπουργείου είναι να εξετάσει συνολικά το ζήτημα της διδασκαλίας των ειδικών πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων…»

Μέσα Ιουνίου μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου, χρονική στιγμή της έναρξης του σχολικού έτους, δεν υπάρχει καμία υλοποίηση των δεσμεύσεων της εξαγγελίας για διδασκαλία των ως άνω μαθημάτων, δηλαδή των ειδικών μαθημάτων στα οποία διαγωνίζονται οι μαθητές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Και ξαφνικά, μετά την παρέλευση πέντε (5) μηνών, ένα νέο δελτίο τύπου του υπουργείου παιδείας της 23ης Νοεμβρίου μας ενημερώνει για τα εξής:

 «…έγκαιρη προετοιμασία του Υπουργείου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, ως προς τη δήλωση των υποψηφίων για τα ειδικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να προετοιμαστούν και να εξεταστούν. Παραβλέπουν ότι, αφ’ ενός για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θεσμοθετήθηκε πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για τα ειδικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στο δημόσιο σχολείο (π.χ. μουσική, σχέδιο, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά), αφ’ ετέρου συντρέχουν αστάθμητοι παράγοντες εξ αιτίας της επιδημίας του κορωνοϊού, που καθιστούν τον ακόμη πιο έγκαιρο προγραμματισμό απαραίτητο….»

Αυτοί/τες που δημοσιοποιούν εκ νέου την πρόθεσή τους για να προγραμματίσουν την έναρξη της ενισχυτικής διδασκαλίας  προφανέστατα ή δεν γνωρίζουν τη λειτουργία του Ελληνικού Δημόσιου Σχολείου, ή απλά αδιαφορούν για αυτήν ή τελικά έχουν άλλα κατά νου.

Η έναρξη της ενισχυτικής διδασκαλίας των ειδικών μαθημάτων των ΓΕΛ-ΕΠΑΛ ΠΡΟΦΑΝΕΣΤΑΤΑ δεν αίρει το επιχείρημα του υπουργείου παιδείας τον Ιούνιο του 2020, (μικρή συμμετοχή των μαθητών) λόγω του οποίου εξοβελίστηκαν τα μαθήματα επιλογής. Η συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα αυτά όντως θα είναι πολύ μικρή. Αλίμονο, αν οι υποψήφιοι περίμεναν το Φεβρουάριο για να αρχίσουν τα μαθήματα αυτά. Είναι γνωστό σε όλους που έχουν σχέση ζωτική και ενεργή με το Ελληνικό Δημόσιο σχολείο ότι οι μαθητές επί παραδείγματι στο σχέδιο προετοιμάζονται επί επταώρου κάθε εβδομάδα και μάλιστα από τη  Β Λυκείου!

Μέχρι τώρα, δηλαδή το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου 2021, οι μαθητές/τριες της Γ λυκείου δεν έχουν διδαχθεί από το Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο ούτε μία ώρα στην εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς Εξεταζομένων Ειδικών μαθημάτων: σχέδιο (γραμμικό και ελεύθερο), ξένες γλώσσες (Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά) και Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

Επομένως, το σωστό πρέπει να είναι ότι και τα θέματα των Πανελλαδικώς Εξεταζομένων Ειδικών μαθημάτων θα πρέπει να είναι με βάση το τι πρόλαβαν να διδαχθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες στην Ενισχυτική Διδασκαλία οψέποτε αυτή αρχίσει!!!

Β.

22 Απριλίου 2020 έχουμε άλλη μία εξαγγελία!!! από το υπουργείο παιδείας αναφορικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Στις 28 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιοποιείται υπουργική απόφαση με θέμα:

Έναρξη δράσης «Ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση».

Προφανώς και αυτή η εξαγγελία δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη (τρίτο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου 2021).

Δηλαδή θα επιμορφωθούμε για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όταν θα υπάρχει η διά ζώσης εκπαίδευση!!!

Το όφελος της ταχύρρυθμης αυτής επιμόρφωσης θα ήταν σημαντικό, εφόσον θα υλοποιούνταν τη χρονική στιγμή που η εκπαιδευτική διαδικασία γινόταν εξ αποστάσεως. Αντ’ αυτού όλη η εκπαιδευτική κοινότητα από μόνη της, χωρίς καμία βοήθεια από το υπουργείο, προέβαινε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Και διαφημίζεται τώρα ότι θα είναι η μεγαλύτερη επιμόρφωση εκπαιδευτικών που έχει υπάρξει στο Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο!

Γ.

22 Απριλίου 2020 εξαγγέλλεται η επαναφορά της τράπεζας θεμάτων “Διαβαθμισμένης Δυσκολίας”, όπως προέβλεπε το άρθρο 9 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου παιδείας, που τέθηκε την ημερομηνία αυτή σε δημόσια διαβούλευση. Το παρόν άρθρο αποτελεί νόμο του Ελληνικού κράτους από 12 Ιουνίου 2020.

Και μόλις την 30η Δεκεμβρίου 2020 δημοσιοποιείται σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση που αναφέρει ότι κατά το τρέχον  σχολικό έτος 2020-2021, η Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας θα λειτουργήσει για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ Λυκείου.

Και δεν λαμβάνει υπόψη το υπουργείο:

 1. ότι τα σχολεία είναι κλειστά,
 2. η εξ αποστάσεως διδασκαλία προφανώς δεν είναι όπως η διά ζώσης,
 • τα θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας της τράπεζας θεμάτων δημοσιοποιούνται μόλις 18 Δεκεμβρίου 2020 , ενώ στα ΕΠΑΛ ακόμη δεν υπάρχουν θέματα αναρτημένα,
 1. την αγωνία των μαθητών και των οικογενειών τους και
 2. τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών μέσω της ΟΛΜΕ.

Και οι τρεις ανωτέρω δράσεις έχουν ημερομηνία εξαγγελίας την ίδια περίπου χρονική περίοδο, Απρίλιος 2020 οι δύο και Ιούνιος 2020 η μία.

Δηλαδή, γιατί  τα εξήγγειλαν τότε, αλλά ακόμη και τώρα δεν έχουν υλοποιηθεί;

Δεν ενδιαφέρονται για το καλό του Ελληνικού Δημόσιου σχολείου, για τους μαθητές, για την Ελληνική Κοινωνία και προβαίνουν σε ενέργειες που προφανέστατα δεν αποσκοπούν στην ενίσχυση των ανωτέρω μνημονευθέντων;

Η απάντηση βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα των υποβληθέντων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Οι εξαγγελίες της επαναλειτουργίας της τράπεζας θεμάτων και της ταχύρρυθμης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση πραγματοποιούνται τον Απρίλιο του 2020.

Η περίοδος υποβολής της μελέτης στα απαραίτητα όργανα της ΕΕ ούτως ώστε να μελετηθεί ο φάκελος και να εγκριθεί η μελέτη για την:

 1. τράπεζα θεμάτων είναι από 4/8/2020 έως 31/12/2020 https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4962

Να γιατί μόλις την 30η Δεκεμβρίου 2020 δημοσιοποιείται η υπουργική απόφαση για εφαρμογή της διαβαθμισμένης τράπεζας θεμάτων. Γιατί ο αγώνας δρόμος που έκαναν οι υπηρεσίες του υπουργείου παιδείας καρποφόρησαν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτού του προγράμματος.

 1. Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση) είναι από 15/07/2020 έως 10/08/2020

https://ee.uth.gr/sites/default/files/article_attachments/prosklhsh_taxyrrythmi_edvm113_ada.pdf

 • Η δε εξαγγελία της ενισχυτικής διδασκαλίας στο ΓΕΛ –ΕΠΑΛ πραγματοποιήθηκε 16 Ιουνίου 2020.

Αν ανατρέξουμε στην επίσημη ιστοσελίδα των προγραμμάτων ΕΣΠΑ σχετικά με την ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

https://www.espa.gr/el/pages/ProclamationsFS.aspx?item=2658

θα διαβάσουμε τα εξής:

Ανάπτυξη αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στην πρώτη και δεύτερη βαθμίδα της β΄βάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ) σε μαθήματα, όπως η Γλωσσική Διδασκαλία (Αρχαία και Νέα Ελληνικά), τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία, οι Ξένες Γλώσσες, τα μαθήματα ειδικότητας κ.ά. κατά το σχολικό έτος 2015-2016 σε σχολεία όλης της χώρας.

Η περίοδος υποβολής της μελέτης στα απαραίτητα όργανα της ΕΕ ούτως ώστε να μελετηθεί ο φάκελος και να εγκριθεί η μελέτη για την ενισχυτική διδασκαλία είναι από 21/10/2015 έως 9/11/2015.

Το παρόν πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας ήδη είχε κατατεθεί από το 2015 αλλά δεν είχε μέχρι τώρα ποτέ ενεργοποιηθεί για τα ΓΕΛ –ΕΠΑΛ.

Το υπουργείο παιδείας παρατήρησε ότι υπάρχουν μη απορροφημένα κονδύλια ΕΣΠΑ και πονηρά σκεπτόμενο πραγματοποίησε τις εξαγγελίες αυτές ούτως ώστε να έχει διπλό κέρδος:

 1. Απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ και
 2. «Στήριξη» της εκπαίδευσης, όπως το ίδιο νομίζει.

Θα πιστωθεί στην νομικό του υπουργείου παιδείας:

 1. η μεγαλύτερη απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων έναντι της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου παιδείας
 2. η μέριμνα προς τους μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και την ελληνική κοινωνία.

Όπως είναι γνωστό, από τη στιγμή που εξαγγέλλεται κάτι μέχρι να υλοποιηθεί απαιτεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και μάλιστα όταν αναφερόμαστε σε προγράμματα ΕΣΠΑ.

Και επίσης είναι δεδομένο ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας δεν σκέφτηκε κάτι πρωτοπόρο, κάτι καινοφανές για να χρηματοδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ.

Υπέβαλλε πρόταση:

 • για την τράπεζα θεμάτων που είχε αναδειχθεί από προηγούμενη πολιτική ηγεσία
 • για την ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που της προέκυψε εκ των πραγμάτων στη διαδρομή της άσκησης της πολιτικής ηγεσίας της
 • για την ενισχυτική διδασκαλία των ειδικών μαθημάτων στα ΓΕΛ , κάτι που ήδη υφίσταται ως πρόγραμμα από το 2015.

Δεν μπορεί και δεν θέλει το υπουργείο παιδείας να συνειδητοποιήσει ότι οι τρεις παραπάνω δράσεις οδηγούνται σε αποτυχία ως προς το επιδιωκόμενο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό  αποτέλεσμα.

Προφανώς οδηγούνται σε επιτυχία ως προς την απορρόφηση των πόρων και το φαίνεσθαι.

Το υπουργείο παιδείας, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να έχει ως πρώτιστο σκοπό την ουσιαστική στήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Κάτι τέτοιο προφανώς δεν επιτυγχάνεται με τόσο επιφανειακές δράσεις.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΙΝΕ -ΓΣΕΕ: Ο αντίλογος στην έκθεση  Πισσαρίδη για την εκπαίδευση

Τα καρέ της σχολικής πραγματικότητας στην αφετηρία του 2021.Της Μαρίας Α. Δρακάκη

Ελάχιστη βάση εισαγωγής ποια Πανεπιστήμια θα μείνουν χωρίς φοιτητές. Τα σχέδια του Υπουργείου

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password