Eκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών και Αξιολόγηση»

Οι εγγραφές άρχισαν για το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών και Αξιολόγηση» του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών!

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που επικεντρώνεται στις σύγχρονες ανάγκες του εκπαιδευτικού για επαγγελματική ανάπτυξη και αξιοποιεί τόσο πορίσματα από την πρόσφατη εκπαιδευτική έρευνα, όσο και εμπειρίες από τη σύγχρονη διδακτική πράξη. Στην ιστοσελίδα και τον αναρτημένο οδηγό σπουδών μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για την ταυτότητα του προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Ημερομηνία έναρξης: 1η Μαρτίου 2021.
Η ιστοσελίδα του ΕΠ.ΑΝ.ΕΚ.Α.: https://sites.google.com/view/epaneka

Όροι συμμετοχής και παρακολούθησης

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) υποψήφιους για διορισμό εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γ) Διευθυντές σχολικών μονάδων και, γενικότερα, στελέχη της εκπαίδευσης και δ) πτυχιούχους παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αμιγώς, μέσω ειδικής πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-class του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α.) και με εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα και την επιτυχή ολοκλήρωσή του μπορείτε να αναζητήσετε στον Οδηγό Σπουδών.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του Προγράμματος αφορούν τους τομείς των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, όπως ορίζονται και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Ειδικότερα, στον τομέα γνώσεων, με την επιτυχή ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να μπορούν να:

1. προσδιορίζουν την έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης και συναφών εννοιών, όπως ο επαγγελματισμός και η επαγγελματική ταυτότητα,

2. συσχετίζουν την επαγγελματική αυτοανανέωση, την αυτοαξιολόγηση και την επαγγελματική αυτοπραγμάτωση στο πλαίσιο της φρόνησης των εκπαιδευτικών,

3. εξηγούν την έννοια και τον σκοπό της εκπαιδευτικής αξιολόγησης,

4. επιλέγουν τα ενδεδειγμένα εργαλεία ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης για την αξιολόγηση των μαθητών τους,

5. κατανοούν τη βασική ορολογία της ειδικής αγωγής και την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

6. επανεκτιμούν την ορθότητα του τρόπου με τον οποίο αξιολογούν, και να διαμορφώνουν ένα προσωπικό πλαίσιο ηθικής άσκησης της αξιολόγησης, που να βασίζεται στις διεθνείς πρακτικές, στη σχετική εγχώρια βιβλιογραφία και τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα,

7. προσδιορίζουν την έννοια, τους σκοπούς, τις μορφές και τους τύπους της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών,

8. ορίζουν τον σκοπό και το γενικό πλαίσιο της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και να αναγνωρίζουν το πλαίσιο και τις διαφορές ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων,

9. εξηγούν τη σημασία της αξιοποίησης ενδεδειγμένων τεχνικών και μέσων για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και να

10. εξηγούν το περιεχόμενο και τα οφέλη του πλάνου ανάπτυξης της σχολικής μονάδας και του πλάνου επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών της.

Στον τομέα δεξιοτήτων (ψυχοκινητικών δεξιοτήτων), με την επιτυχή ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να μπορούν να:

1. διευκρινίζουν το πλαίσιο αρχών και κριτηρίων της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών,

2. επαληθεύουν τη σημασία εννοιών, όπως η διδακτική πρακτική, η εμπειρία και η καινοτομία, καθώς και την αξία της αυτοαξιολόγησης και της ετεροαξιολόγησης στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης,

3. διαχειρίζονται τις μορφές και τα είδη της εκπαιδευτικής αξιολόγησης,

4. αξιοποιούν τα αποτελέσματα της ποσοτικής αξιολόγησης των μαθητών τους,

5. εφαρμόζουν εργαλεία ποιοτικής αξιολόγησης στη διδακτική τους πράξη,

6. οργανώνουν την αξιολογική διαδικασία που προγραμματίζουν, ορίζοντας το ηθικό πλαίσιο ευθύνης τους,

7. ελαχιστοποιούν εκείνα τα σφάλματα που διαπιστώνουν ότι διαπράττουν συχνότερα, είτε εκούσια είτε ακούσια, κατά την αξιολογική διαδικασία,

8. κωδικοποιούν τις αρχές και τα κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών,

9. σχεδιάζουν το περιεχόμενο για κάποιο ή κάποια από τα εργαλεία και τις τεχνικές αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, με βάση τη διδακτική εμπειρία και τον αναστοχασμό τους, και να

10. προγραμματίζουν την αυτοαξιολόγηση της σχολικής τους μονάδας με συγκεκριμένες τεχνικές και μέσα.

Στον τομέα ικανοτήτων (συμπεριφορών/στάσεων), με την επιτυχή ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να μπορούν να:

1. υπερασπίζονται την έννοια του επαγγελματισμού για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και να επιδιώκουν την επαγγελματική μάθηση και ανάπτυξή τους ως εκπαιδευτικών, καθώς και τη φρόνησή τους,

2. ενθαρρύνουν τους συναδέλφους τους να οργανώνουν από κοινού επαγγελματικές κοινότητες μάθησης και να συμμετέχουν σε αυτές αποτελεσματικά,

3. αντιμετωπίζουν κριτικά το παραδοσιακό σύστημα αξιολόγησης των μαθητών και να παρουσιάζουν μέτρα βελτίωσής του,

4. κατασκευάζουν εργαλεία ποιοτικής αξιολόγησης και να τα προτιμούν δικαιολογημένα στη διδασκαλία τους,

5. συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής της σχολικής μονάδας στο πλαίσιο του από κοινού σχεδιασμού της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, υποστηρίζοντας την κουλτούρα ενός «Σχολείου για Όλους»,

6. αναθεωρούν το αξιολογικό «πράττειν» τους υπό το πρίσμα των ατελειών τους και να τροποποιούν τις αξιολογικές τους πρακτικές, με τη βοήθεια ενός νέου Ηθικού Πλαισίου 27 Ηθικών Αρχών,

7. αντιμετωπίζουν την αξιολόγηση ως εκ των ων ουκ άνευ διαδικασία για την αποτελεσματική επαγγελματική τους ανάπτυξη ως εκπαιδευτικών,

8. οργανώνουν τη διαμορφωτική αξιολόγησή τους με ενδεδειγμένα εργαλεία και τεχνικές και να συζητούν για το περιεχόμενό τους,

9. συζητούν και να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής τους μονάδας με τις κατάλληλες τεχνικές και μέσα, αναπτύσσοντας, έτσι, την ανάλογη αξιολογική κουλτούρα,

10. συζητούν και να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους για τη σύνταξη του πλάνου ανάπτυξης της σχολικής μονάδας, καθώς και του πλάνου επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών της, αλλά και να υιοθετούν τα διατυπωμένα συμπεράσματα και προτάσεις συγκεκριμένης έρευνας για την αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, διαμορφώνοντας κουλτούρα συνεχούς μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ : Τι προβλέπεται για την πρόσληψη αναπληρωτών στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.)

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ  Όλες οι πολιτικές αντιδράσεις για την αστυνόμευση στα ΑΕΙ. Ναι από Ο.Π.Α., Όχι από Πάντειο, Ναι μεν αλλά, από ΑΠΘ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ  Όλες οι αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ. Τι θα ισχύσει από φέτος και τι από του χρόνου

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password