Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συνάφειες (Μετ. Διδακτ. Integrated MSc)

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται ηλεκτρονικά είτε σε απλές φωτοτυπίες στην αίτηση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

μεταπτυχιακών – διδακτορικών τίτλων – integrated MSc

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται ηλεκτρονικά είτε σε απλές φωτοτυπίες στην αίτηση

Για Μεταπτυχιακούς Τίτλους Ημεδαπής

 1. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 2. Αναλυτική Βαθμολογία Μεταπτυχιακού ή αντί των ανωτέρω, γίνεται δεκτή Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών που περιλαμβάνει τα εξής:
 1. αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων,
 2. τον βαθμό
 3. την ημερομηνία κτήσης.
 4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπογραφή από τον Υπεύθυνο Καθηγητή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή τον κοσμήτορα & τον προϊστάμενο της οικείας γραμματείας. Δεν γίνονται αποδεκτές οι βεβαιώσεις με υπογραφή μόνο από προϊστάμενο της γραμματείας (ΑΔΑ: ΩΔ9Ν4653ΠΣ-Χ43)

Για Διδακτορικούς Τίτλους Ημεδαπής

 • Διδακτορικός Τίτλος ή
 • Βεβαίωση του αρμόδιου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην οποία να αναγράφεται
 1. ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής
 2. ο βαθμός και
 3. η ημερομηνία κτήσης.

Για Μεταπτυχιακούς Τίτλους Αλλοδαπής

 1. Ξενόγλωσσος Τίτλος Σπουδών
 2. Φωτοτυπία Επίσημης μετάφρασης του ανωτέρω τίτλου από δικηγόρο ή από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην περίπτωση της μετάφρασης από δικηγόρο, να αποτυπώνεται εμφανώς στο φωτοαντίγραφο η σφραγίδα του δικηγόρου
 1. Ξενόγλωσση αναλυτική βαθμολογία του Μεταπτυχιακού.
 2. Φωτοτυπία Επίσημης μετάφρασης της ανωτέρω αναλυτικής βαθμολογίας από δικηγόρο ή από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην περίπτωση της μετάφρασης από δικηγόρο, να αποτυπώνεται εμφανώς στο φωτοαντίγραφο η σφραγίδα του δικηγόρου.
 1. Πράξη Αναγνώρισης Ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ – ΔΙΚΑΤΣΑ

Για Διδακτορικούς Τίτλους Αλλοδαπής

 1. Ξενόγλωσσος Τίτλος Σπουδών
 2. Επίσημη μετάφραση του ανωτέρω τίτλου από δικηγόρο ή από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην περίπτωση της μετάφρασης από δικηγόρο, να αποτυπώνεται εμφανώς στο φωτοαντίγραφο η σφραγίδα του δικηγόρου
 1. Πράξη Αναγνώρισης Ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ – ΔΙΚΑΤΣΑ

Αναγνώριση ενιαίου & αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated MSc) ημεδαπής

 1. Πτυχίο
 2. Αναλυτική βαθμολογία στην οποία να φαίνεται η εξάμηνη τουλάχιστον διπλωματική εργασία
 1. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΦΕΚ της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του ΥΠΠΕΘ για την υπαγωγή του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι στις διατάξεις του άρθρου 46, παρ.2 του ν. 4485/2017 (114 Α΄)

Η αίτηση ΕΔΩ: Αίτηση-για-Αναγνώριση-Συνάφειας-Τίτλου

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Όλες οι πολιτικές αντιδράσεις για την αστυνόμευση στα ΑΕΙ. Ναι από Ο.Π.Α., Όχι από Πάντειο, Ναι μεν αλλά, από ΑΠΘ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Τον Απρίλιο οι αλλαγές στη διαδικασία κάλυψης θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Όλες οι αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ. Τι θα ισχύσει από φέτος και τι από του χρόνου

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password