Τριμηνίτες αναπληρωτές: Εγκύκλιος για την ανανέωση των συμβάσεων

Με εγκύκλιο που έστειλε σήμερα σε όλες τις Διευθύνσεις  εκπαίδευσης της χώρας, το Υπουργείο Παιδείας δίνει διευκρινίσεις σχετικά με την ανανέωση ή την λήξη των συμβάσεων  των αναπληρωτών τρίμηνης διαρκείας.

Η εγκύκλιος καλεί τους Διευθυντές εκπαίδευσης που είναι κατά το νόμο αρμόδιοι για την ανανέωση των συμβάσεων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς οι ίδιοι πρέπει να αξιολογήσουν ως εκπρόσωποι του δημοσίου αν συνεχίζουν να συντρέχουν λόγοι για τους οποίους έγινε η πρόσληψη τρίμηνης διαρκείας.

 Στην περίπτωση που κρίνουν “μετά από προσεκτική αξιολόγηση” ότι οι λόγοι για τους οποίους έγινε η πρόσληψη εξακολουθούν να υφίστανται,  τότε πρέπει άμεσα  να δηλώσουν στο ΟΠΣΥΔ τη σχετική τελική τους κρίση, το αργότερο μέχρι και την επόμενη ημέρα της, κατά περίπτωση, συμβατικής λήξης της αρχικής σύμβασης τρίμηνης διάρκειας.

 Στην περίπτωση που  είτε οι Διευθυντές εκπαίδευσης  κρίνουν ότι οι λόγοι  προσλήψεις πλέον δεν υφίστανται , είτε οι ίδιοι οι αναπληρωτές δεν επιθυμούν την ανανέωση της σύμβασης,  τότε οφείλουν  να καταχωρίσουν  στο πεδίο «Online Κατάσταση του Εκπαιδευτικού» του φακέλου του εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ την ένδειξη «Λήξη Σύμβασης – Covid 19» και την αντίστοιχη ημερομηνία), προκειμένου αυτοδικαίως να ενεργοποιείται το σύνολο των υφιστάμενων αιτήσεων του υποψηφίου σε ενδεχόμενο μεταγενέστερης πρόσληψής του, υπό τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το νόμο ισχύει ότι: 

«1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και μόνο για το διδακτικό έτος 2020- 2021 δύναται να προσλαμβάνονται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας για τις περιπτώσεις που α) μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν, για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, να παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο, κατά περίπτωση, δια ζώσης, […

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ανανέωση 3μηνων συμβάσεων

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: Δεν θα γίνουν εξ αποστάσεως διαγωνίσματα σε Γυμνάσια και Λύκεια.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: Κεραμέως για ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Portfolio, συνέντευξη, παρακολούθηση διδασκαλιών

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ Ποιες είναι οι αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης το 2021

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: Στο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης η υπουργός. Δηλώσεις (vid)

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password