Εκπαιδευτικό υλικό για τον Ελευθέριο Βενιζέλο

«Έγκριση επέκτασης εκπαιδευτικού προγράμματος υλικού (μουσειοσκευής) με τίτλο «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων …”Ελευθέριος Βενιζέλος ”» για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε., για το σχ. έτος 2020-21»

Σχετικό έγγραφο:

τα με αρ. πρ. 138492/Δ2/13-10-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι,

σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 48/08-10-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την επέκταση του εκπαιδευτικού προγράμματος υλικού (μουσειοσκευής) με τίτλο «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων …”Ελευθέριος Βενιζέλος ”» για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε., (Στ’ Δημοτικού, Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου) για το σχολικό έτος 2020-21.

Η μουσειοσκευή με θέμα τον άνθρωπο,

τον πολιτικό και τον διπλωμάτη Βενιζέλο είναι ένα σύνολο κινητού δανειστικού εκπαιδευτικού υλικού, που πηγάζει από τις θεματικές της μουσειακής συλλογής της Οικίας-Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων.

Με εποπτικό

(αντίγραφα αντικειμένων και ιστορικών πηγών, χρονογραμμή /ιστοριογραμμή, επιτραπέζιο παιχνίδι) και έντυπο υλικό (οδηγό εκπαιδευτικού με προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) στοχεύει στη διευκόλυνση μαθητών και εκπαιδευτικών, των οποίων η πρόσβαση στο συγκεκριμένο Μουσείο είναι δύσκολη, αλλά και στην προετοιμασία μαθητών για επικείμενη επίσκεψη, με την προϋπόθεση ότι κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησής του εν λόγω προγράμματος θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις.

 Η μουσειοσκευή δανείζεται στα ενδιαφερόμενα σχολεία

Γενικής Εκπ/σης ύστερα από επικοινωνία με το εκπαιδευτικό τμήμα του Ιδρύματος , αξιοποιείται για μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ Δημοτικού, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου εντός του μαθήματος της Ιστορίας και εφαρμόζεται από /την αντίστοιχο εκπ/κό της τάξης /του τμήματος.

Επισημαίνεται ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

υλικού (μουσειοσκευής) με τίτλο «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων…”Ελευθέριος Βενιζέλος”», θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID- 19 και σύμφωνα

Με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.

Σαν σήμερα πέθανε το 1936 ο Ελευθέριος Βενιζέλος | in.gr

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
  2. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
  3. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
  4. Η υλοποίηση του προγράμματος να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
  5. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.
  6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο,

ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο.

Κατά συνέπεια,

και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες

παρακαλούμε να απευθύνεστε στο e-mail: avatsaki@venizelosfoundation.gr  (Υπόψη κυρίας Αργυρώς Βατσάκη), στην ιστοσελίδα http://www.venizelos-foundation.gr , καθώς και στα γραφεία του Ιδρύματος στα τηλέφωνα 28210-56008, 28210-51555 και στο Fax: 28210- 56009.

Το έγγραφο

Μαρούσι, 28/12/2020

Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/176485/Δ2

Πληροφορίες

Βάρλα Ά. (Δ.Ε.) Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.) Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.) Μόκα Β. (Π.Ε) Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.) Τηλέφωνο :210-34.43.272 (Δ.Ε.) 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.) 210-34.42.212 (Ε.Ε.) 210-34.42.247 (Π.Ε.) 210-34.42.245 (Δ.Ε.) Fax : 210-34.43.390

Υπογράφει

Με εντολή Υφυπουργού

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Κεραμέως για άνοιγμα σχολείων

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Α. Λακασάς: Το δούναι – λαβείν της τηλεκπαίδευσης

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Σαρηγιάννης: “Αν ανοίξουν τα σχολεία θα έχουμε 2.000 κρούσματα το Μάρτιο”

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) | Απόφαση

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Σ.Τ.Ε. : Νόμιμες οι πανελλαδικές εξετάσεις από τα Γενικά Επαγγελματικά Λύκεια

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password