Νέα Έγκριση ολιγομελών τμημάτων ΓΕΛ

Νέα κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2020-21 

Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 105342/Δ2/12-08-2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΖ4Ξ46ΜΤΛΗ_Χ9Τ) με θέμα: «Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2020-21» όπως έχει συμπληρωθεί με την με αρ. πρωτ. 117516/Δ2/08-09-20 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΑ2Φ46ΜΤΛΗ-ΕΛΑ) και με την με αρ. πρωτ. 119728/Δ2/11-09-2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: 6Β5Φ46ΜΤΛΗ-ΚΛΜ).

Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε Την συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 105342/Δ2/12-08-2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΖ4Ξ46ΜΤΛΗ-Χ9Τ) όπως έχει συμπληρωθεί με την με αρ. πρωτ. 117516/Δ2/08-09-20 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΑ2Φ46ΜΤΛΗ-ΕΛΑ) και με την με αρ. πρωτ. 119728/Δ2/11-09-2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: 6Β5Φ46ΜΤΛΗ-ΚΛΜ), σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

O πίνακας ΕΔΩ

Δείτε ακόμα

Ερμηνεία και ανάλυση της εγκυκλίου για την αξιολόγηση των μαθητών εξ αποστάσεως

Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης

Εισαγωγική Επιμόρφωση για εκπαιδευτικούς σε Τάξεις Υποδοχής & ΔΥΕΠ

Οδηγός για test στο e-class, e-me και webex. Από τον Γιώργο Γιάννακα – ΣΕΕ ΠΕ04 ΠΕΚΕΣ Στ. Ελλάδας

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password