Υποβολή αντιρρήσεων στην αξιολόγηση των υπαλλήλων. Χρονοδιάγραμμα

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Υποβολή Απόψεων/Αντιρρήσεων επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους Αξιολογούμενους – Υποβολή Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’- Παρακολούθηση διαδικασίας αξιολόγησης από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού

Κατά τα χρονικά διαστήματα από 19 Οκτωβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2020 και από 14 Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020, κάθε χρήστης της εφαρμογής που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Α’, θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως πρώτος ιεραρχικά προϊστάμενος, με βάση τις οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/8/οικ.19436/16-10-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΟΛ46ΜΤΛ6-Ο7Σ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Χρονικά διαστήματα

Τα επιμέρους χρονικά διαστήματα για τις αντίστοιχες ενέργειες Διευθύνσεων Διοικητικού, Αξιολογούμενων και Αξιολογητών στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης ορίζονται ως εξής:

  • Από 15/7/2020 έως 25/9/2020 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.
  • Από 28/9/2020 έως 16/10/2020 ο Αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
  • Από 19/10/2020 έως 31/12/2020 ο Αξιολογητής Α΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως Ειδικότερα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα:

ü από 19/10/2020 έως 6/12/2020 ο Αξιολογητής Α’ διενεργεί τη Συμβουλευτική Συνέντευξη και συμπληρώνει τα Βασικα Σημεία της Συνέντευξης στη φόρμα αξιολόγησης.

ü από 7/12/2020 έως 13/12/2020 ο Αξιολογούμενος υποβάλλει τυχόν ΑπόψειςΑντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης.

ü από 14/12/2020 έως 31/12/2020 ο Αξιολογητής Α’ συμπληρώνει τη βαθμολογία στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλλει οριστικά.

Θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας, για λεπτομερή ενημέρωση αναφορικά με τα επόμενα στάδια διενέργειας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, που έχουν την αρμοδιότητα τήρησης των διαδικασιών της αξιολόγησης, καλούνται να παρακολουθούν μέσω της ενότητας «Διαχείριση Αξιολόγησης» την πορεία εξέλιξης κάθε σταδίου της διαδικασίας αξιολόγησης αλλά και να ενημερώνουν εγκαίρως τους συμμετέχοντες για τυχόν εκκρεμότητες.

Ειδικότερα, μέσω της υποενότητας «Αξιολογήσεις» της ενότητας Διαχείριση Αξιολόγησης, οι διαχειριστές αξιολόγησης προσωπικού έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης και εξαγωγής σε αρχείο excel χρήσιμων πληροφοριών για κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης για τον φορέα τους, όπως:

– Εκθέσεις αξιολόγησης ανά τύπο και κατάσταση αξιολόγησης

– Εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν υποβληθεί, έχουν αποθηκευτεί προσωρινά ή είναι σε εκκρεμότητα από αξιολογούμενους ή/και αξιολογητές

– Αξιολογήσεις στις οποίες υποβλήθηκαν τα στοιχεία της Συνέντευξης συνολικά ή βασει του εάν πραγματοποιήθηκε ή όχι η συνέντευξη

– Αξιολογήσεις στις οποίες υποβλήθηκε η βαθμολογία από τον Αξιολογητή κ.α.

Επιλέγοντας, λοιπόν, τα κατάλληλα φίλτρα, οι διαχειριστές αξιολόγησης προσωπικού θα μπορούν να έχουν άμεση πληροφόρηση της πορείας της διαδικασίας αξιολόγησης προκειμένου να εντοπίζουν τυχόν εκκρεμότητες αλλά και να λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο της διαδικασίας αξιολόγησης ανά στάδιο.

Η δυνατότητα παρακαλούθησης θα παρέχεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ενώ λεπτομέρειες ως προς τις καλύτερη χρήση και αξιοποίηση των εργαλείων διαχείρισης αξιολόγησης θα δοθούν και στις εγκυκλίους που θα ακολουθήσουν.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: Από 19/10/2020 έως 31/12/2020

  • Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια του σταδίου του Α΄ Αξιολογητή, οι Διευθύνσεις Διοικητικού έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε τυχόν διορθώσεις – στις κάτωθι περιπτώσεις:

ü Διόρθωση των γενικών στοιχείων αξιολόγησης

ü Διόρθωση Β΄ αξιολογητή

  • Η υποβολή των αιτιολογημένων αιτημάτων διόρθωσης από τους ενδιαφερόμενους προς τις Διευθύνσεις Διοικητικού θα πραγματοποιείται εκτός του συστήματος της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Για τη διευκόλυνση των οικείων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού κατά την ανωτέρω διαδικασία, παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες στο διαδικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/  στην ενότητα «Αξιολόγηση → Οδηγίες Χρήσης». Υπενθυμίζεται επίσης ότι στο διαδικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/  στη θεματική ενότητα «Αξιολόγηση» βρίσκεται αναρτημένο υλικό στα πεδία «Θεσμικό πλαίσιο», «Συχνές Ερωτήσεις» και «Οδηγίες Χρήσης». Επίσης, ερωτήματα Υπηρεσιών που χρήζουν άμεσης απάντησης αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση axiologisi@ypes.gov.gr  .

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους καθώς και στους φορείς που εποπτεύουν. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα παρακαλείται για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου μας (www.ypes.gr ), στη διαδρομή: Έργο & Δράσεις → Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα → Αξιολόγηση (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category– axiologisi  ).

Το έγγραφο ΕΔΩ

Δείτε ακόμα

Από το μητρώο Επαγγελματικής κατάρτισης οι εκπαιδευτές των Ε.Σ.Κ.

Πρακτική άσκηση για τους σπουδαστές των Κολλεγίων σε δημόσιους φορείς

Υποχρεωτική αξιολόγηση μέσω μη υποχρεωτικής πλατφόρμας!

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password