Διεξαγωγή Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Στο πλαίσιο του εν λόγω μαθητικού φεστιβάλ παρουσιάζονται έργα ψηφιακής δημιουργίας, τα οποία δημιουργήθηκαν στα μαθήματα Πληροφορικής όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο), στην Ευέλικτη ζώνη, στο μάθημα Ερευνητικές Εργασίες (Project) των ΓΕΛ και στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στα ΕΠΑΛ. 

Έγκριση διεξαγωγής του 10ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού- σχ. Έτος 2020-2021.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 129235/Δ2/28-9-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. Φ.2/1256/18-6-2020 έγγραφο με θέμα: «Χορήγηση Έγκρισης στο 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας για το σχολικό έτος 2020-2021» που μας απέστειλε το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) Κρήτης , σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 46/24-09-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,

Εγκρίνουμε

το 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, το οποίο διοργανώνεται από το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.ΚΕ.Σ.) Κρήτης, απευθύνεται σε μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. όλης της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2020-2021 και θα διεξαχθεί από 13 έως 18 Απριλίου 2021, παράλληλα σε Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο Κρήτης, Αγρίνιο, Βόλο, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Καλαμάτα, Καστοριά, Κοζάνη, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Πειραιάς, Πύργο Ηλείας, Σπάρτη, Σύρο, Τρίκαλα, Τρίπολη και Χανιά και σε όσες ακόμα πόλεις δηλώσουν συμμετοχή μέσω των Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δομών του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Το «Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας»

(http://www.digifest.info  ) αποτελεί μια γιορτή της ψηφιακής δημιουργικότητας των μαθητών/τριών. Οι μαθητές/τριες μέσω των μαθημάτων της Πληροφορικής, αλλά και δράσεων των σχολείων στις οποίες συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, παύουν να είναι απλοί καταναλωτές ψηφιακών προϊόντων και γίνονται δημιουργοί. Έτσι, μέσα από τα ψηφιακά έργα τους εκφράζονται για θέματα που τους/τις απασχολούν και κατασκευάζουν λύσεις σε προβλήματα με τη βοήθεια της επιστήμης της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας της. Στο πλαίσιο του εν λόγω μαθητικού φεστιβάλ παρουσιάζονται έργα ψηφιακής δημιουργίας, τα οποία δημιουργήθηκαν στα μαθήματα Πληροφορικής όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο), στην Ευέλικτη ζώνη, στο μάθημα Ερευνητικές Εργασίες (Project) των ΓΕΛ και στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στα ΕΠΑΛ. Επιπλέον, είναι δυνατό να συμπεριληφθούν και έργα τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο κάποιας Σχολικής δραστηριότητας (Περιβαλλοντική, Πολιτιστική, Αγωγής Υγείας κ.α.) ή κάποιου διαθεματικού/διεπιστημονικού σχεδίου συνεργασίας μεταξύ του μαθήματος της Πληροφορικής και άλλων μαθημάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το Φεστιβάλ ευνοεί την συνεργασία των εκπαιδευτικών Πληροφορικής με δασκάλους και εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, με τις εξής

Προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών να είναι προαιρετική και να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. 2. Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των διευθύνσεων των σχολικών μονάδων και των συλλόγων διδασκόντων/ουσών.
  2. Κρίνεται απαραίτητη η παρουσία του/της εκπαιδευτικού κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος.
  3. Να μην είναι αυτοσκοπός η διαφήμιση και η άμεση προώθηση εμπορικών συμφερόντων.
  4. Να τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία περί διδακτικών επισκέψεων και μετακινήσεων.
  5. Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα βάσει των εκάστοτε επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας.
  6. Να αποσταλεί από τους συντελεστές ο απολογισμός της δράσης στο ΙΕΠ μετά την ολοκλήρωσή του.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή

των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Φεστιβάλ θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. Στην περίπτωση που η πανδημία εξακολουθεί να υφίσταται, το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω σύγχρονων και ασύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων. Οι μαθητές και μαθήτριες, που θα λάβουν μέρος, θα συνδεθούν σε αυτά από το σχολείο τους ή από το σπίτι τους και σε καμία περίπτωση δεν θα έρθουν σε φυσική επαφή με μαθητές/τριες άλλων τάξεων και σχολείων. Ο προαναφερθείς τρόπος επικοινωνίας αφορά σε όλες τις φάσεις και εκδηλώσεις του Φεστιβάλ: Τόσο η έκθεση όσο και οι παρουσιάσεις, οι ομιλίες και τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως με ασύγχρονα και σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, ενώ όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι στον δικό τους ξεχωριστό χώρο.

Επισημαίνεται,

με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες (ιστορικό, προϋποθέσεις συμμετοχής, υλικό κ.λπ.) για το Φεστιβάλ από την ιστοσελίδα www.digifest.info

Το έγγραφο

Μαρούσι, 01/12/2020

Αριθμ. Πρωτ. : Φ16/163665/Δ2

Πληροφορίες

Βάρλα Ά. (Δ.Ε.) : Μπερετούλη Γ. (Δ.Ε.) : Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.) : Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.) : Δεσποίνη Φ. (Π.Ε.) Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.) : 210-34.43.314 (Δ.Ε.) : 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.) : 210-34.42.212 (Ε.Ε.) : 210-34.43.293 (Π.Ε.) Fax : 210-34.43.390

Υπογράφει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Δείτε ακόμα

Μητσοτάκης: Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για όσο πουν οι ειδικοί (vid)

Την Πέμπτη η απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων

Παράταση στις αιτήσεις για τις Πανελλαδικές | ΥΠΑΙΘ

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password