ΣΕΒ: Θετικό βήμα το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Η πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης είναι ένα θετικό βήμα για τους νέους, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις στη χώρα μας. Ο παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας μας προϋποθέτει υψηλού επιπέδου και συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού.

Αλέξανδρος Χατζόπουλος

Αυτό επισημαίνει ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Αλέξανδρος Χατζόπουλος σε δήλωσή του προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφερόμενος στο σχετικό νομοσχέδιο. Ο κ. Χατζόπουλος τονίζει ακόμη τα εξής:

«Η ψηφιακή επανάσταση, η μετάβαση στην πράσινη οικονομία και η απουσία συνόρων στην αγορά εργασίας σηματοδοτούν την ανάγκη για την καλλιέργεια νέων γνώσεων και δεξιοτήτων τόσο για τους νέους και τις νέες, που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, όσο και για τους σημερινούς εργαζόμενους, μέσα σε συνθήκες, που συνεχώς αλλάζουν.

Οι θετικές προβλέψεις του νομοσχεδίου

Ο ΣΕΒ συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση, ώστε οι θετικές προβλέψεις του νομοσχεδίου, όπως η ενισχυμένη συμμετοχή εκπροσώπων των επιχειρήσεων στα όργανα του συστήματος διακυβέρνησης της ΕΕΚ, η σύσταση Κλαδικών Συμβουλίων, η δυνατότητα ίδρυσης πρότυπων ΕΠΑΛ, θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ και οι μεταρρυθμίσεις στο σύστημα πιστοποίησης, να διευρυνθούν και με άλλες, που είναι απαραίτητες για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του συστήματος.

Στο επίκεντρο της προσπάθειας

Στο επίκεντρο της προσπάθειας θα πρέπει να είναι η περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας, η διασφάλιση της ποιότητας στην παροχή κατάρτισης σε τεχνικές ειδικότητες κρίσιμες για τις επιχειρήσεις παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, η ενίσχυση των σχημάτων μαθητείας σε όλα τα επίπεδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η αναβάθμιση της συμμετοχής του ΟΑΕΔ και η ισχυροποίηση της εκπροσώπησης των επιχειρήσεων στα περιφερειακά όργανα διακυβέρνησης του συστήματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έγραφε ο Γιάννης Μητσός, Senior Advisor ΜΜΕ, Θέσεων & Ενημέρωσης ΣΕΒ, σε άρθρο του στη Ναυτεμπορική, 18/7/2020

«Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση είναι κλειδί για την απασχόληση των νέων»

Στη συζήτηση για την αγορά εργασίας και τη σύνδεσή της με κάθε μορφής εκπαίδευση, συχνά λείπει ένα βασικό ζητούμενο. Πως θα εφοδιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση με όσο το δυνατόν καλύτερα εφόδια για να βρουν όσο το δυνατόν καλύτερες δουλειές. Σημαντικό μέρος αυτών των δουλειών είναι εξειδικευμένα και τεχνικά επαγγέλματα που είναι αναγκαία για τις επιχειρήσεις, και την οικονομία συνολικά. Η αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) μπορεί να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ ανθρώπων και επιχειρήσεων. Με νέες τεχνολογικές, κλιματικές και κοινωνικές προκλήσεις, αλλά και τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης, η ανάγκη προσαρμογής καθίσταται πιο σημαντική από ποτέ. Πως αλλιώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα νέα αναδυόμενα επαγγέλματα;

Στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, κεντρικά αναγνωρίζεται ως κλειδί για την αναπτυξιακή στρατηγική της Ένωσης, που προωθεί την προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων «στις μεταλλαγές της βιομηχανίας και στις αλλαγές των συστημάτων παραγωγής» με στοχευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες. Προ ημερών, την 1η Ιουλίου 2020 ανακοίνωσε ένα πακέτο δράσεων με κεντρικό πυλώνα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ειδικά για τους νέους και το βιομηχανικό μετασχηματισμό. Στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, παρά τα διαφορετικά συστήματα, κοινή συνισταμένη είναι η αναζήτηση τρόπων προσαρμογής στα νέα δεδομένα, ενώ με τον κορωνοϊό, ο ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης επαναπροσδιορίζεται εκ νέου.

Και στην Ελλάδα

Είναι λοιπόν απαραίτητο να δούμε και στην Ελλάδα, το ρόλο, τα αποτελέσματα και τη θέση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ως προς το τελευταίο, τη θέση, η ΕΕΚ αποτελεί δεύτερη, αν όχι έσχατη λύση. Το 2017, μόλις το 28.8% των σπουδαστών της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (έναντι 29,9%, το 2015) επέλεξε την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στην Ευρώπη, είναι 47,8%. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα η απασχόληση των αποφοίτων της αρχικής ΕΕΚ είναι σχεδόν κατά 1 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερη από την αντίστοιχη των αποφοίτων της γενικής εκπαίδευσης, όταν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι απόφοιτοι της αρχικής ΕΕΚ απολαμβάνουν υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης (κατά μέσο όρο 6,6% στην ΕΕ-28).

Από αυτά τα στοιχεία αναδεικνύονται δύο προβλήματα: 1ον πως η ΕΕΚ στην Ελλάδα αποτελεί δεύτερη, αν όχι έσχατη, λύση, με την ανώτατη εκπαίδευση να θεωρείται πως παρέχει καλύτερες προοπτικές. Και 2ον, πως η ΕΕΚ δεν παρέχει στους συμμετέχοντες σε αυτή τα εφόδια που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις. Η δυσκολία κάλυψης κενών θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις αποτελεί αναπόφευκτη συνέπεια αυτής της κατάστασης

Με απουσία επιχειρήσεων από το σχεδιασμό και την οργάνωση της ΕΕΚ, περιορίζει τη διασύνδεση και το συντονισμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, η απουσία συγκροτημένης στρατηγικής και οι συνεχείς νομοθετικές αλλαγές έχουν δημιουργήσει σύγχυση ενώ ο κατακερματισμός των επιμέρους συστημάτων με ατελή επικοινωνία μεταξύ τους θολώνει τα πλαίσια επαγγελματικών προσόντων. Παράλληλα, η έλλειψη ολοκληρωμένου Εθνικού Πλαισίου για τη Διασφάλιση Ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με κριτήρια και δείκτες για το σύνολο των χαρακτηριστικών της (εισροές, διαδικασίες, εκροές), περιορίζει την αποτελεσματικότητα της όποιας, αποσπασματικής, προσπάθειας για την ενίσχυση της ελκυστικότητάς της.

Η αντιστροφή της διαφαινόμενης απαξίωσης της ΕΕΚ μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στο νέο παραγωγικό πρότυπο με περισσότερη βιομηχανία, ψηφιακό μετασχηματισμό και πράσινη μετάβαση.

Χρειάζεται

Χρειάζεται όμως καλύτερη διακυβέρνηση, με ευελιξία και εξωστρέφεια, ενίσχυση της μαθητείας, ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου ποιότητας και αξιολόγησης και ειδικά τομεακά προγράμματα. Η εκπαίδευση δεν πρέπει να λειτουργεί στο κενό, χωρίς αναφορές στην πραγματική οικονομία. Για αυτό, απαιτούνται ευρείες συνεργασίες και το χτίσιμο μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και των επιχειρήσεων.

Δείτε ακόμα

Αυτή τη εβδομάδα οι νέες προσλήψεις αναπληρωτών

Εκτός σχολείων οι μαθητές που δεν θα εμβολιάζονται

“Σε παρακαλώ, κόψε το ρεύμα σε μια ώρα, τώρα κάνει μάθημα το παιδί μου”

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password