Ημερήσια καταγραφή ωρών διδασκαλίας ανά εκπαιδευτικό στην εξ αποστάσεως

Ημερήσια καταγραφή των ωρών που γίνεται μάθημα εξ αποστάσεως ζητά με Εγκύκλιο που φέρει την υπογραφή της Γ.Γ. Αναστασίας Γκίκα το Yπουργείο Παιδείας.

Για την καταγραφή έχει προστεθεί νέα λειτουργία στο MySchool όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο.

Ημερήσιο Πρόγραμμα εξΑΕ

Η λειτουργικότητα αφορά στην αποτύπωση του ημερήσιου προγράμματος διδασκαλίας εξΑΕ, ανά εκπαιδευτικό. Η σχετική φόρμα είναι προσβάσιμη μέσω της διαδρομής του μενού COVID-19 → Ημερήσιο πρόγραμμα στην εξΑΕ

Το πρόγραμμα έρχεται προ-συμπληρωμένο με τις ώρες που έχουν δηλωθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα της μονάδας (ειδάλλως έχει μηδενικά) και στη  συνέχεια ο χρήστης μπορεί να διαφοροποιήσει μεμονωμένα ημερήσια πεδία, αποθηκεύοντας την τελική εκδοχή με χρήση του εικονιδίου

Αν το σύνολο των ωρών ανάθεσης για ένα εκπαιδευτικό είναι μεγαλύτερο από τις ώρες υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου που έχει να προσφέρει ως  υπηρέτηση στο συγκεκριμένο φορέα (συμπεριλαμβάνονται και οι τυχούσες υπερωρίες) εμφανίζεται κόκκινο υπόβαθρο στο κελί για να προειδοποιήσει για  διόρθωση ενώ δεν επιτρέπεται η αποθήκευση.  

 Υλοποίηση προγράμματος εξΑΕ  

Η λειτουργικότητα αφορά σε μια γενική αποτύπωση του ημερήσιου προγράμματος διδασκαλίας εξΑΕ, ανά εκπαιδευτικό. Η σχετική φόρμα είναι προσβάσιμη  μέσω της διαδρομής του μενού COVID-19 Υλοποίηση προγράμματος εξΑΕ (βλ Σχήμα 2). 

Με επιλογή του εικονιδίου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μια εβδομάδα από μια αναπαράσταση ημερολογίου (βλ. Σχήμα 3), για την οποία στη συνέχεια μπορεί να καταχωρίσει το πώς υλοποιήθηκε η εξΑΕ, με τις εξής επιλογές:
  1. Έγινε πλήρως 
  2. Έγινε μερικώς εξαιτίας 

2.1 Τεχνικών προβλημάτων εξοπλισμού εκπαιδευτικών 

2.2 Διακοπής Διαδικτύου εκπαιδευτικών 

2.3 Τεχνικών προβλημάτων υπηρεσίας εξΑΕ                                                                                                          

2.4 Έλλειψης εξοπλισμού εκπαιδευτικών 

2.5 Απουσία εκπαιδευτικών 

2.6 Άλλη αιτία:……………………………………… 

  1. Δεν έγινε λόγω: 

3.1 Τεχνικών προβλημάτων υπηρεσίας εξΑΕ 3.2 Απουσία εκπαιδευτικών 

3.3 Άλλη αιτία:……………………………………… 

Σχήμα 3 Επιλογή εβδομάδας

 

 

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΛΗΣ myschool

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Έκθεση επιτροπής Πισσαρίδη: Σύνδεση αξιολόγησης με αμοιβή, εκπαιδευτικό προσωπικό στους Δήμους
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Μπορούν να εντοπιστούν οι εισβολείς στις ηλεκτρονικές τάξεις!

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password