Ευτυχώς πλέον δεν πείθετε, Παπαχρήστος Β.-Αιρετός ΠΥΣΔΕ Σερρών

Ο συστηματικά επιχειρούμενος ευνουχισμός της κοινής λογικής και της παραποίησης της κοινής λογικής εκ μέρους του υπουργείου παιδείας καταδεικνύει τη σύγχυση στην οποία βρίσκεται.

Ευτυχώς πλέον δεν πείθετε κανέναν εκτός των εαυτών σας, των πέριξ υμών και των ασχέτων.

Άρθρο του Παπαχρήστου Δ. Βασίλειου, Αιρετός ΠΥΣΔΕ Σερρών

Με ιδιαίτερη προσοχή μελετούμε κάθε ανακοίνωση, εγκύκλιο, υπουργική απόφαση, νόμο του υπουργείου παιδείας, μολονότι σε κάποιες των περιπτώσεων τα ανωτέρω είναι συνεχή και η υλοποίηση αυτών χρονικά βρίσκεται εντός επίσημων αργιών.  Η μελέτη αυτή σε κάποιες των περιπτώσεων καταδεικνύει τον επιχειρούμενο ευνουχισμό της κοινής λογικής και την παραποίηση της αλήθειας.

Θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει και να πει: Μήπως υπερβάλλεις και όλα αυτά τα αναφέρεις για τη δημιουργία εντυπώσεων;

Η μέχρι τούδε αρθρογραφία μου εστιάζεται και εδράζεται σε αψευδή στοιχεία (έγγραφα, γεγονότα) και όχι σε εικασίες ή πιθανολογίες.

Μπορεί κάποιος να τα δει από  κάποια άλλη οπτική γωνία ή να αναφέρει ότι ναι μεν έχεις δίκαιο αλλά δηλώνουν μία εργασία και ένα στόχο που έχει το  υπουργείο. Αυτό όμως που δηλώνω ευθαρσώς και με κάθε τρόπο και διαχρονικά είναι η ανοργανωσιά, η προχειρότητα και βεβαίως η με κάθε τρόπο απαξίωση των εκπαιδευτικών.

Η δε συνεχώς επαναλαμβανόμενη φράση στα στόματα των ιθυνόντων ότι βρισκόμαστε σε έκτακτες καταστάσεις δεν αποσείει τις ανακολουθίες και τα επαναλαμβανόμενα λάθη του υπουργείου, ούτε αποτελεί αιτιολογία για να μην ασκείται κριτική επί των δράσεων, των παραλείψεων και των λαθών του.

Ούτε βεβαίως μπορούμε να σταθούμε απαθείς και άλαλοι σε αυτά που εντέλλεται το υπουργείο ή αποφασίζει ή στοχοθετεί όταν κινούνται σε εσφαλμένη κατεύθυνση.

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020 δημοσιοποιούνται δύο υπουργικές αποφάσεις που εντέλλονται την υποβολή αιτήσεων  μόνον των τελειοφοίτων μαθητών  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις με καταληκτική ημερομηνία την 30η Νοεμβρίου 2020.

Και αμέσως αναρωτιέται κάποιος ποιο είναι το κακό της υπόθεσης; Δε θα έπρεπε να υποβληθούν οι αιτήσεις αυτές; Οι ίδιες υπουργικές αποφάσεις αναφέρουν – προσδιορίζουν ότι η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή των μαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις θα πραγματοποιείται τον μήνα Νοέμβριο.  Για το σχολικό έτος που διανύουμε θα υποβληθούν μέχρι και την 30η Νοεμβρίου. 

Και γιατί άραγε θα πρέπει εντός επτά ημερολογιακών ημερών με τέτοια πίεση χρόνου; Έχουν άραγε ενημερωθεί οι του υπουργείου αν ανταποκρίθηκαν και πόσο καλά οι μαθητές πέρυσι στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων λόγω του εγκλεισμού; Τον αγώνα των συναδέλφων για την επιβεβαίωση των στοιχείων;

Παραθέτω αυτολεξεί την επιχειρηματολογία που αποτυπώθηκε την 23η Νοεμβρίου 2020 από Δελτίο Τύπου, δυστυχώς, του υπουργείου παιδείας:

«…έγκαιρη προετοιμασία του Υπουργείου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, ως προς τη δήλωση των υποψηφίων για τα ειδικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να προετοιμαστούν και να εξεταστούν. Παραβλέπουν ότι, αφ’ ενός για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θεσμοθετήθηκε πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για τα ειδικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στο δημόσιο σχολείο (π.χ. μουσική, σχέδιο, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά), αφ’ ετέρου συντρέχουν αστάθμητοι παράγοντες εξ αιτίας της επιδημίας του κορωνοϊού, που καθιστούν τον ακόμη πιο έγκαιρο προγραμματισμό απαραίτητο….»

Και μάλλον καταδεικνύει τη σύγχυση που βρίσκονται οι ασκούντες την πολιτική και διοικητική εξουσία στο υπουργείο παιδείας.

Εάν μιλάμε για προγραμματισμό θα έπρεπε:

  1. Οι υπουργικές αυτές αποφάσεις να είχαν δημοσιοποιηθεί 1η Νοεμβρίου 2020 και άνετα όλο τον Νοέμβριο και χωρίς πίεση να είχαν καταχωρηθεί ορθά τα στοιχεία των συμμετεχόντων μαθητών όχι μόνον των τελειοφοίτων αλλά και των αποφοίτων
  2. Να μη βρίσκονται υπό χρονική και ψυχολογική πίεση οι διευθυντές των σχολικών μονάδων για τη διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας όταν ταυτόχρονα τους έχει ανατεθεί και ο συντονισμός και η επίλυση των όποιων προβλημάτων ανακύπτουν κατά τη διαδικασία της λειτουργίας της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Κάτι το οποίο τελικά αποδέχεται το υπουργείο παιδείας όταν την 23η Νοεμβρίου σε ΔΤ του αναφέρεται το εξής:

«Εφόσον, δε, χρειαστεί, θα μπορούσε να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης δήλωσης, που έχει οριστεί το τέλος Νοεμβρίου.»

Από την ανωτέρω φράση προκύπτει ξεκάθαρα ότι εξ αρχής το υπουργείο θα μπορούσε να δώσει χρονική άνεση για την υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή των μαθητών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το υπουργείο θα μπορούσε αν θεωρεί τους εκπαιδευτικούς ως συνεργάτες και όχι ως είλωτες να σκεφτεί και το ψυχικό άχθος που προκαλούν οι πολύ σφιχτές ημερομηνίες για την ολοκλήρωση βασικών υπεύθυνων και χρονοβόρων εργασιών όπως η καταχώρηση των στοιχείων η οποία πραγματοποιείται σε σύστημα που βασίζεται στο ελλιπέστατο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. 

  1. Να είχε μεριμνήσει το υπουργείο παιδείας να προμηθευθεί και να διανείμει σε πρώτη φάση ψηφιακές γραφίδες με το απαιτούμενο λογισμικό για την ορθή διδασκαλία των Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων και δη της θετικής κατεύθυνσης.
  2. Να είχε μεριμνήσει ούτως να επιμορφώσει όλους ανεξαιρέτως τους εκπαιδευτικούς σε θέματα εκπαιδευτικής σύγχρονης μαθησιακής διαδικασίας καθώς και στην λειτουργία και τις δυνατότητες της πλατφόρμας webex. Είναι γνωστό σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία πλήν των παροδικών ενοικιαστών του κτιρίου του υπουργείου παιδείας ότι τα ανωτέρω υλοποιήθηκαν αποκλειστικά με πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών και όχι επίσημα του Ελληνικού Δημοσίου και δη του Υπουργείου Παιδείας
  • Η τράπεζα θεμάτων να ήταν έτοιμη τούτη τη χρονική στιγμή (όλα τα θέματα όλων των μαθημάτων) και όχι τώρα να δημοσιοποιείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής  σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας»

 

  1. Από 15η Σεπτεμβρίου 2020 να είχε ζητηθεί από τους μαθητές να δηλώσουν, όπως αυτό πράττουν ποια ομάδα προσανατολισμού θα ακολουθήσουν ή ποια δεύτερη ξένη γλώσσα θα διδαχθούν, εάν επιθυμούν να εξεταστούν σε ειδικά μαθήματα. Ενημερώνουμε τους ενοίκους μονίμους και προσωρινούς του κτιρίου του υπουργείου παιδείας ότι οι μαθητές γνωρίζουν εξ αρχής εάν θα διαγωνισθούν σε ειδικά μαθήματα και για το λόγο αυτό καταφεύγουν σε υποστήριξη.

Η δε ανακοίνωση του ΔΤ του  υπουργείου παιδείας αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…

Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι να συλλεχθούν έγκαιρα τα στοιχεία των μαθητών που θα δηλώσουν εξέταση στα ειδικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ώστε να προχωρήσει η ενισχυτική διδασκαλία των ειδικών αυτών μαθημάτων….»

 

Δηλαδή οι δημοσιογράφοι που συνέταξαν το παρόν ΔΤ είναι, δυστυχώς, άσχετοι περί της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Ήδη ανέφερα ανωτέρω πότε έπρεπε να συγκεντρωθούν τα στοιχεία, κυρίες του υπουργείου, για να προχωρήσει η ενισχυτική διδασκαλία.

Και κάτι ακόμη: Εάν γνώριζαν οι διοικούντες το υπουργείο παιδείας πολιτική και διοικητική ηγεσία, θα έπρεπε για τη δική τους αξιοπιστία και αξιοπρέπεια να μην εκτίθενται και τούτο διότι:

Ας μας ενημερώσει με ΔΤ το υπουργείο παιδείας τι ισχύει για την ενισχυτική διδασκαλία των μαθημάτων του γυμνασίου. Δηλαδή: 

  1. Πότε δημοσιοποιήθηκε η εγκύκλιος της ενισχυτικής διδασκαλίας του γυμνασίου, 
  2. πόσο απέχουμε χρονικά από την έναρξη της ενισχυτικής διδασκαλίας, 
  3. σύμφωνα με τα μέχρι τούδε δεδομένα πότε ακριβώς άρχεται η ενισχυτική διδασκαλία στα γυμνάσια, 
  4. πώς γνωρίζουμε το πλήθος των μαθητών που συμμετέχουν στην ενισχυτική διδασκαλία του γυμνασίου.

Και εάν λοιπόν όλα αυτά είναι γνωστά τότε ειλικρινά για ποιο λόγο τώρα η σπουδή για να συγκεντρωθούν τα στοιχεία αυτά;  

Μόνον για να δημοσιοποιείται προς την κοινή γνώμη ότι συνεχώς σκέπτονται το καλό της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αναφέρει επίσης το ΔΤ του υπουργείου παιδείας:  

«…Μήπως στην πραγματικότητα απλώς δεν επιθυμεί να υλοποιηθεί η πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας για υποστήριξη της προετοιμασίας των ειδικών μαθημάτων που απαιτούνται για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το δημόσιο σχολείο, καλύπτοντας με αυτήν την προσπάθεια ένα χρονίζον κενό; Μήπως, εν τέλει, επενδύει στην αποτυχία κάθε θετικής πρότασης που δρομολογείται προς όφελος των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους;…»

Αγαπητές κυρίες του υπουργείου παιδείας, αγαπητοί προϊστάμενοι των αντιστοίχων τμημάτων του υπουργείου παιδείας, θεωρείτε ειλικρινά ότι με την εντός επτά ημερολογιακών ημερών  του μηνός Νοεμβρίου και ευρισκόμενοι σε εγκλεισμό και γνωρίζοντες τη γραφειοκρατία που τη βιώνουμε συνεχώς – και αναφέρω και τη γραφειοκρατία για την έναρξη της ενισχυτικής διδασκαλίας στα γυμνάσια – θεωρείτε, επαναλαμβάνω ότι η ενισχυτική διδασκαλία στα ειδικά μαθήματα του Λυκείου θα ξεκινήσει  πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και ότι οι μαθητές με τις οικογένειές τους δεν έχουν ήδη καταφύγει σε άλλο τρόπο στήριξης των; Και ποιος ειλικρινά επενδύει στην αποτυχία του Ελληνικού Δημόσιου Σχολείου;

Και αυτός ο «προγραμματισμός», όπως βεβαίως το φανταζόμαστε,  του υπουργείου παιδείας εφαρμόζεται και στην αθμια εκπαίδευση. 

Εντός τριών ημερών, από 20 Νοεμβρίου μέχρι και 23 Νοεμβρίου, εκ μέρους του υπουργείου παιδείας ξανακούσαμε για τον μοναδικό «προγραμματισμό» και βεβαίως ξανακούσαμε τη γνωστή επωδό από τα χείλη των ιθυνουσών της απόλυτης «επιτυχίας» όλων των εγχειρημάτων και δράσεων του.

Για το λόγο αυτό δημοσιοποιεί την 20η Νοεμβρίου 2020  την υπ’αριθμ.  159359/Β5/ 20-11-2020 υπουργική απόφαση   που αναφέρει τα εξής:

«…Αποφασίζουμε

 Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €) για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υ.ΠΑΙ.Θ. οικ. έτους 2020, Ε.Φ. 1019-206-0000000 & Λογαριασμού Πίστωσης 6ου βαθμού 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες», για την προμήθεια υπηρεσιών παραγωγής 90 νέων μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων για μαθητές Δημοτικού, στο πλαίσιο του προγράμματος Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, κατά το διάστημα αναστολής της λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων σχολικού έτους 2020-21, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού

Η εν λόγω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68 Α΄/ 20-03-2020)…»

Δηλαδή από τον πρώτο εγκλεισμό του Μαρτίου 2020 έως και το δεύτερο εγκλεισμό ήτοι Νοέμβριο 2020 το υπουργείο παιδείας δεν πρόκαμε να προβεί σε  οργάνωση των μαθημάτων της εκπαιδευτικής τηλεόρασης για τους μαθητές του δημοτικού.

Κάτι που είχε προτείνει  τότε η ΔΑΚΕ Βθμιας εκπαίδευσης αλλά εκώφευσε ως συνήθως το υπουργείο παιδείας. Και έρχεται τώρα καταϊδρωμένο το υπουργείο παιδείας να δημοσιεύσει την παραπάνω εγκύκλιο.

Δε θα αναλύσω τα αναγραφόμενα σε αυτή και στην απευθείας ανάθεση. 

Αλλά είναι σαφές ότι εδώ δεν έχει υπάρξει ΚΑΝΕΝΑΣ προγραμματισμός για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων της αθμιας εκπαίδευσης με την μορφή  μαθημάτων που θα αναμεταδίδονταν από την Κρατική Τηλεόραση.

Διότι αν υπήρχε προγραμματισμός όπως διατείνεται σε όλους τους τόνους το υπουργείο παιδείας θα υπήρχε διαγωνισμός για τη δημιουργία των μαθημάτων αυτών, στο χρονικό διάστημα από τον πρώτο εγκλεισμό μέχρι και σήμερα,  και όχι απευθείας ανάθεση. 

Και ειλικρινά αυτά τα μαθήματα πότε θα είναι έτοιμα; Όταν θα έχουν ανοίξει οι σχολικές μονάδες; Άρα οι έκτακτες συνθήκες δε θα υπάρχουν τότε και θα μπορούσε το υπουργείο παιδείας να προβεί σε διαγωνισμό ούτως ώστε να επιλεγεί το καλύτερο σενάριο και το οικονομικότερο.

Και γιατί κυρίες του υπουργείου ακολουθείτε δύο μέτρα και δύο σταθμά; Για την τράπεζα θεμάτων που δεν είναι έτοιμη μέχρι σήμερα αλλά την είχατε προγραμματίσει και διαφημίσει από τον Απρίλιο του 2020 και θέλετε να την εφαρμόσετε για το σχολικό έτος 2020-2021 και αναφέρεται σε μαθητές του λυκείου γιατί δεν προβαίνετε σε απευθείας ανάθεση αλλά σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος; Θεωρείτε υποδεέστερο σχέδιο την τράπεζα θεμάτων έναντι της δημιουργίας μαθημάτων δημοτικού; Και εάν η δημιουργία των μαθημάτων του δημοτικού είναι τόσο μα τόσο επείγοντα γιατί δεν την είχατε προγραμματίσει όλο αυτό το διάστημα;  

Ευτυχώς πλέον δεν πείθετε κανέναν εκτός των εαυτών σας, των πέριξ υμών και των ασχέτων.

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password