ΙΕΠ: Δύο (2) θέσεις Εκπονητών – Επιμορφωτών για το Γνωστικό Πεδίο «Τέχνες και Πολιτισμός»

Ενεργοποίηση του ανοιχτού μητρώου Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, Επιμορφωτικού Υλικού, Επιμορφωτών/Πολλαπλασιαστών για το Γνωστικό Πεδίο «Τέχνες και Πολιτισμός» για δύο (2) θέσεις Εκπονητών – Επιμορφωτών.

 

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της υπ’ αρ. 55/26-11-2020 Πράξης του ΔΣ του Ι.Ε.Π. ενεργοποιείται το ανοιχτό μητρώο Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, Επιμορφωτικού Υλικού, Επιμορφωτών/Πολλαπλασιαστών για το Γνωστικό Πεδίο «Τέχνες και Πολιτισμός» για δύο (2) θέσεις Εκπονητών – Επιμορφωτών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 του Γνωστικού Αντικειμένου 4.1.2 Καλλιτεχνικά/Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Γυμνάσιο), Υπομητρώο 25β (ΥΜ25β) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543 για τις θέσεις όπως περιγράφονται ακολούθως:

• Εκπονητής για εκπόνηση Νέου Προγράμματος Σπουδών και Υποστηρικτικού Υλικού (Οδηγός Εκπαιδευτικού), Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπόνησης Εκπαιδευτικού Πακέτου (βιβλίο μαθητή, βιβλίο καθηγητή, και εργαστηριακού οδηγού) για τα νέα Προγράμματα Σπουδών και Εκπόνηση Επιμορφωτικού Υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών (Κατηγορία 1), για το Γνωστικό Αντικείμενο όπως περιγράφεται παρακάτω:

4.1.2  Καλλιτεχνικά/Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Γυμνάσιο) 2 ΘΕΣΕΙΣ Τέχνες και Πολιτισμός

Σημειώνεται ότι όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι, παραμένουν ενεργοί στο Μητρώο. Δικαίωμα συμμετοχής στην άνω διαδικασία έχουν:
Α) όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους
Β) όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27.04.2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από 27.11.2020 και ώρα 13:00 έως και μέχρι 09.12.2020 και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια. Επισημαίνεται ότι κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και το σχετικό απαιτούμενο δείγμα.

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Έκθεση επιτροπής Πισσαρίδη: Σύνδεση αξιολόγησης με αμοιβή, εκπαιδευτικό προσωπικό στους Δήμους
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Μπορούν να εντοπιστούν οι εισβολείς στις ηλεκτρονικές τάξεις!

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password