Κάντε ομάδες με τους μαθητές σας στο webex! 10 ερωτήσεις και απαντήσεις

Κάντε ομάδες με τους μαθητές σας στο webex!

Ένα από  από τα πολλά προβλήματα που συναντά ο εκπαιδευτικός  στη χρήση του webex meetings αλλά και γενικότερα όταν χρησιμοποιεί πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ότι συχνά βρίσκεται στη θέση να εισηγείται σε ένα ακροατήριο που πολύ γρήγορα κουράζεται από την απουσία ενεργητικής συμμετοχής και εμπλοκής στη μαθησιακή διαδικασία.

Κάπως γενικευτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι  πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης σχεδιάζονται με βάση ένα μετωπικό δασκαλοκεντρικό μοντέλο  στο οποίο συνήθως ο διδάσκων εισηγείται και  οι συμμετέχοντες απλώς παρακολουθούν.

Αυτό είναι αναμενόμενο σε ένα βαθμό καθώς όσο εξελιγμένη και αν είναι η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης είναι πολύ δύσκολο να αξιοποιήσει κάνεις μέσω αυτής, όλες εκείνες τις  ενεργητικές και συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές που  θα μπορούσε να  χρησιμοποιήσει  στη δια ζώσης διδακτική πράξη.

Η τεχνική των ερωτήσεων  – απαντήσεων που συχνά χρησιμοποιούμε για να εμπλουτίσουμε την εισήγηση δεν εμπλέκει όλους τους μαθητές και πολλές φορές σκοντάφτει στην απροθυμία των ερωτώμενων να απαντήσουν.

Το ζητούμενο παραμένει πάντα  η βελτιστοποίηση του μαθησιακού αποτελέσματος μαζί όμως με την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών.  Εξάλλου αυτά τα δύο συνήθως πάνε παρέα.

Σε αυτό το πλαίσιο μέσα από την επιλογή breakout  sessions,  η webex  μας δίνει τη δυνατότητα – δικτύου επιτρέποντος πάντα-,   να αξιοποιήσουμε την εκπαιδευτική τεχνική των ομάδων μέσα από την οποία είναι δυνατόν -κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες-  να υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και των ομάδων αλλά και  πιο ενεργή συμμετοχή στο μάθημα.

Ας δούμε τις δυνατότητες του breakout sessions  μέσα από 10 ερωτήσεις και απαντήσεις:

 

 1.  Τι μπορώ να κάνω με το breakout sessions;

Μπορώ να δημιουργήσω ομάδες μαθητών που  σε ξεχωριστά δωμάτια η καθεμία θα επεξεργάζονται για συγκεκριμένο χρόνο ένα  δοσμένο θέμα, ερώτηση, ή άσκηση.

 1. Πόσες ομάδες μπορώ να δημιουργήσω;  Με πόσους μαθητές η κάθε μία;

Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες ομάδες θέλετε και με όποιο αριθμό μαθητών επιλέξετε για κάθε ομάδα.  Υπάρχουν βέβαια κάποιοι κανόνες που ακολουθούμε στο χωρισμό των μαθητών σε ομάδες προκειμένου να γίνεται δυνατή η έκφραση των απόψεων όλων των συμμετεχόντων  μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.  Έτσι για παράδειγμα ένας ενδεικτικός αριθμός μελών κάθε ομάδας μαθητών είναι τέσσερις έως  πέντε (4-5).  Εάν έχουμε ένα τμήμα με 20 μαθητές μπορούμε  αντίστοιχα να δημιουργήσουμε  τέσσερις ομάδες των πέντε μαθητών η καθεμία, ή πέντε ομάδες των τεσσάρων.

 1. Μπορώ να επιλέξω εγώ ποιους μαθητές θα βάλω σε κάθε ομάδα;

Ναι. Ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες μπορεί να γίνει αυτόματα και τυχαία από την ίδια την εφαρμογή, μπορεί όμως να γίνει και χειροκίνητα.  Στη δεύτερη περίπτωση επιλέγετε εσείς ποιοι μαθητές θα μπουν σε κάθε ομάδα.

 1. Κατά τη διάρκεια της εργασίας σε ομάδες οι μαθητές διαφορετικών ομάδων μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους;  Εγώ μπορώ να επικοινωνώ με τις ομάδες των μαθητών;

Από τη στιγμή που οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες δημιουργούνται όπως είπαμε ξεχωριστά δωμάτια για κάθε  ομάδα.  Κατά τη διάρκεια της ομαδικής εργασίας οι ομάδες δεν επικοινωνούν μεταξύ τους.  Ο εκπαιδευτικός όμως έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το εάν, το πότε και σε ποιο δωμάτιο της ομάδας θα μπει, προκειμένου είτε να παρακολουθήσει τη συζήτηση των συμμετεχόντων είτε να δώσει εάν χρειάζεται, απαραίτητες διευκρινίσεις για το ερώτημα που έχει δοθεί.

 1. Μπορούν οι μαθητές να εγκαταλείψουν  την ομάδα στην οποία έχουν  ενταχθεί και να επιστρέψουν στο κεντρικό δωμάτιο;

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν τους δώσετε εσείς τη συγκεκριμένη δυνατότητα. Αν δεν τους τη δώσετε δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την ομάδα. Ο μόνος τρόπος για να φύγουν θα είναι να εγκαταλείψουν το μάθημα.

 1. Με ποιο τρόπο ορίζεται ο χρόνος που θα εργαστούν οι μαθητές στις ομάδες;

Ο χρόνος εργασίας σε ομάδες μπορεί είτε να  προκαθοριστεί από τα settings του breakout  sessions – για παράδειγμα μπορούμε να ορίσουμε να είναι πέντε ή δέκα λεπτά-,  είτε μπορούμε απλά να πούμε στους μαθητές πόσο περίπου χρόνο έχουν για να εργαστούν στις ομάδες και στη συνέχεια χειροκίνητα να διακόψουμε τη λειτουργία τους,  είτε ειδοποιώντας τους λίγο πριν είτε και χωρίς ειδοποίηση. Στη δεύτερη περίπτωση μπορείτε αν θέλετε από τη στιγμή που θα διακόψετε τη λειτουργία των ομάδων  μέχρι τη στιγμή θα επανέλθουν οι μαθητές στην ολομέλεια –  δηλαδή όλοι μαζί στο τμήμα –  να ορίσετε ένα μικρό χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει.  Από προεπιλογή της εφαρμογής το χρονικό αυτό διάστημα είναι 60 δευτερόλεπτα.

 1. Μπορώ να στείλω γραπτό μήνυμα στους μαθητές μου όταν αυτοί είναι στις ομάδες; Οι μαθητές μπορούν να ειδοποιήσουν εμένα αν χρειαστούν;

Υπάρχει η δυνατότητα και για  τα δύο. Εσείς μπορείτε μέσα από την εφαρμογή να στείλετε μήνυμα σε όλες τις ομάδες ή ακόμα και σε μία συγκεκριμένη.  οι μαθητές επίσης μπορώ να σας στείλουμε ειδοποίηση ότι σας χρειάζονται στο δωμάτιό τους.

 1. Μπορώ να τους ζητήσω να διακόψουν την εργασία σε ομάδες και να επιστρέψουν στο κεντρικό δωμάτιο με δική τους πρωτοβουλία χωρίς να τερματίσω εγώ την εργασία σε ομάδες;

Και αυτό είναι κάτι που το ρυθμίζετε εσείς  από την εφαρμογή. Εάν όμως δώσετε αυτή τη δυνατότητα είναι πολύ πιθανό να παρουσιαστούν  δυσλειτουργίες καθώς θα επιστρέφουν στο κεντρικό δωμάτιο σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα πράγμα που θα δημιουργήσει προβλήματα στο μάθημα.

 1. Τι γίνεται αφού επιστρέψουν στο τμήμα;

Αυτό που συνηθίζεται με βάση και  τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνικής της εργασίας σε ομάδες, είναι να ζητήσουμε από έναν εκπρόσωπο κάθε ομάδας να ανακοινώσει στην ολομέλεια τα συμπεράσματα – λύσεις – απαντήσεις της ομάδας του. Καλό είναι στη φάση αυτή να ζητάμε και από τα υπόλοιπα μέλη της κάθε ομάδας να συμπληρώσουν κάτι αν θέλουν και να σημειώνουμε εμείς τις απαντήσεις κάθε ομάδας είτε με κοινή χρήση του whiteboard είτε με άλλο τρόπο .

 1. Πού θα βρω  οδηγίες για τη συγκεκριμένη λειτουργία; 

Πολύ καλές οδηγίες για τη συγκεκριμένη και όχι μόνο λειτουργία θα βρείτε στον μικρό οδηγό για εκπαιδευτικούς (έκδοση 2) που έχει επιμεληθεί η συνάδελφος Τσακαλογιάννη Γεωργία ΠΕ86.  Ο οδηγός βρίσκεται αναρτημένος στο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας  και θα τον βρείτε εδω.

 

 

13 Σχόλια

 • ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΕΦΑ Reply

  21 Νοεμβρίου, 2020, 10:25 πμ at 10:25

  Πολύ καλή περίπτωση για να εμπλακούν όλοι οι μαθητές. Θα το δοκιμάσω. ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο!!

 • Βάσω Μαλέα Reply

  21 Νοεμβρίου, 2020, 12:04 μμ at 12:04

  Πολύ κατανοητή και υποστηρικτικη αναρτηση!!!! Ευχαριστούμε!!!

 • Ελένη Χρηστίδη Reply

  21 Νοεμβρίου, 2020, 3:12 μμ at 15:12

  Ευχαριστούμε πολύ! Θα το δοκιμάσω άμεσα!

 • Άννα Reply

  21 Νοεμβρίου, 2020, 3:58 μμ at 15:58

  Προσπάθησα να το χρησιμοποιήσω μια μέρα, αλλά δυστυχώς δε γινόταν, επειδή δεν είχαν κατεβάσει όλοι οι μαθητές το webex. Μερικοί έμπαιναν από το chrome και δε μας άφηνε να συνεχίσουμε. Υπάρχει λύση γι’ αυτήν την περίπτωση;

  • ANDREAS Reply

   22 Νοεμβρίου, 2020, 1:06 μμ at 13:06

   Η λειτουργία είναι διαθέσιμη και στη σύνδεση από browser. Ίσως φταίει κάτι άλλο…

 • ΧΑΣΤΑΜΟΥΡΑΤΊΔΟΥ Reply

  21 Νοεμβρίου, 2020, 11:19 μμ at 23:19

  Eυχαριδτουμε για την ανάρτηση.Πολύ χρήσιμη!

  • Μπορέτου Σταυρούλα Reply

   22 Νοεμβρίου, 2020, 11:22 πμ at 11:22

   Ευχαριστούμε πολύ! Η συνεργασία των παιδιών με τη δημιουργία ομάδων δίνει μια άλλη διάσταση στο τηλεμάθημα . Ας το δοκιμάσουμε λοιπόν. Η διάχυση πληροφοριών που διευκολύνουν την εκπαιδευτική μας προσπάθεια να ανταποκριθούμε σε εντελώς καινούρια μονοπάτια στη διδασκαλία είναι πολύ ωφέλιμη και δημιουργεί θετικες σκέψεις για τους συναδέλφους μας. Είμαστε όλοι μαζί!!!

 • Κατερινα Reply

  22 Νοεμβρίου, 2020, 12:34 πμ at 00:34

  Πολύ καλή εφαρμογή. Μια ερώτηση:
  Πως μοιραζω υλικό και που για να δουλέψει η κάθε ομάδα;; πχ αν θελω μα δώσω ενα φύλλο εργασίας;;;
  Ευχαριστώ

  • ANDREAS Reply

   22 Νοεμβρίου, 2020, 1:43 μμ at 13:43

   Όταν οι μαθητές βρίσκονται στις ομάδες δεν μπορείτε να τους μεταφέρετε αρχεία. Μπορείτε μόνον να τους στείλετε μήνυμα μέσω του broadcast, σε όλες ή ξεχωριστά σε κάθε μία ομάδα.

 • Olga p. Reply

  10 Δεκεμβρίου, 2020, 12:44 πμ at 00:44

  Εξαιρετικά χρήσιμο! Μια λίγο άσχετη ερώτηση: έχω εγκαταστήσει το webex και παρατηρώ ότι όταν είναι κλειστή η εφαρμογή στο laptop υπάρχει το μικρόφωνο στα κρυμμένα εικονίδια και το μήνυμα πάνω του είναι ότι το μικρόφωνο χρησιμοποιείται από την webex. Πώς μπορώ να βεβαιωθεί ότι δεν θα λειτουργεί το μικρόφωνο με κλειστή εφαρμογή; Ευχαριστώ!

 • Nick Papadakis Reply

  17 Δεκεμβρίου, 2020, 10:21 μμ at 22:21

  o host αλληλεπιδρα με όλες τις εφαρμογές στις υποομαδες;Hxo,εικόνα κτλ;

 • Nick Papadakis Reply

  17 Δεκεμβρίου, 2020, 10:27 μμ at 22:27

  Συγνώμη αλλα αν στις υποομάδες δεν μεταφέρεται ολο το πακέτο λειτουργιών δεν έχει κανενα νόημα η λειτουργία υποομάδων.

  • ANDREAS Reply

   18 Δεκεμβρίου, 2020, 10:18 πμ at 10:18

   O host μπορεί να επισκέπτεται τα δωμάτια των υποομάδων και να αλληλεπιδρά. Η εργασία σε ομάδες αξιοποιείται ως εκπαιδευτική τεχνική για την επεξεργασία – – αναζήτηση λύσης- προτάσεων σε δοσμένο θέμα..

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password