Τα διαδικτυακά τμήματα μαθητών ευπαθών ομάδων σε όλη την Ελλάδα

Απόφαση συγκρότησης διαπεριφερειακών διαδικτυακών τμημάτων μαθητών ευπαθών ομάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις ν.1566/1985 (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
  2. Την με αρ. πρωτ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 Υ.Α. (Β’ 3882) με θέμα: «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Το με αρ. πρωτ. Φ.49/6277/06-11-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας
  4. Το με αρ. πρωτ. Φ25.1/7534/11-11-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου
  5. Το με αρ. πρωτ. 8471/11-11-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Πελοποννήσου 6. Το με αρ. πρωτ. 20968/11-11-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας
  6. Τα με αρ. πρωτ. 12197/6-11-2020, 12466/10-11-2020, 11462/23-10-2020 έγγραφα της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας 8. Το με αρ. πρωτ. 8078/11-11-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη συγκρότηση των παρακάτω διαπεριφερειακών διαδικτυακών τμημάτων μαθητών ευπαθών ομάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης:

Οι πίνακες και η εγκύκλιος ΕΔΩ

Υπογράφει

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Το έγγραφο

Μαρούσι 17-11-2020 Αρ. Πρωτ.: 156898/ΓΔ4

Πληροφορίες

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Αικ. Ρηνάκη (Π.Ε.) Α. Νιγιάννης (Δ.Ε.) Ι. Καπουτσής (Ε.Ε.) Τηλέφωνο: 210- 3443605 (Π.Ε.) 210-3442237 (Δ.Ε.) 210-3443617 (Ε.Ε.

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password