Η Ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Υπ. Παιδείας

Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ομάδα για σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, αποτελούμενη από μέλη – υπαλλήλους οι οποίοι/ες υπηρετούν σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 1. Αντικείμενα της Ομάδας
 • Δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών
 • Δημιουργία και διασύνδεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας
 • Τεστ αντοχής και αξιοπιστίας εφαρμογών
 • Παρακολούθηση, έλεγχος καλής λειτουργίας των υπηρεσιών
 • Δημιουργία και συντήρηση δοκιμαστικού περιβάλλοντος των εφαρμογών
 • Ενημέρωση του αποθετηρίου με τον κώδικα των εφαρμογών και τήρηση των διαφορετικών εκδόσεών τους
 • Ασφαλή αντίγραφα και επανάκτηση εφαρμογών
 • Αποσφαλμάτωση, παρακολούθηση και έλεγχος εφαρμογών σε δοκιμαστικό περιβάλλον
 • Συγγραφή εκτενούς τεκμηρίωσης για όλες τις υπηρεσίες
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις στην Ελλάδα
 1. Τρόπος λειτουργίας

Η Ομάδα θα λειτουργεί υπό τις οδηγίες και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ., για την υλοποίηση και συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.

Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των έργων θα χρησιμοποιείται ευέλικτη μεθοδολογία που θα δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να προσαρμόζει κατάλληλα τη διαδικασία ανάπτυξης με τη συμμετοχή των υπεύθυνων προγραμματιστών και των βασικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνδυασμό με τη χρήση συστήματος διαχείρισης εργασιών και συνεργατικών εργαλείων.

Όλοι οι συνεργάτες καθημερινά ενημερώνουν την εφαρμογή διαχείρισης έργων (redmine) στο http://ostmgmt.minedu.gov.gr.

Ως αποθετήριο του κώδικα για την συνεργασία των υπαλλήλων του Υπουργείου και των μελών ορίζεται το https://git.minedu.gov.gr

 1. Ορισμός Συντονίστριας και μελών της Ομάδας

Τα μέλη της ομάδας κατανέμονται στο Τμήμα Β΄ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. ως εξής:

ΓΑΖΑΚΗ ΘΕΑΝΩ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος.

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως μέλος.

ΔΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος.

ΘΩΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέλος.

ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος.

ΚΟΜΨΑΡΑ ΣΟΦΙΑ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ως μέλος.

ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ως μέλος.

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος.

Συντονίστρια της ομάδας ορίζεται η κ. Χαραμούσου Σoφία, Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄- Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. και αναπληρωτής συντονιστής ο κ. Γιοχάλας Αλέξανδρος, υπάλληλος του Τμήματος Β΄- Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Η ομάδα θα λειτουργεί εντός ή εκτός ωραρίου λειτουργίας και στα μέλη της ομάδας δεν θα καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή, εκτός εάν προβλέπεται από κάποια απόφαση. Η διάρκεια της ομάδας ορίζεται μέχρι τη λήξη του έργου της.

Με την έναρξη της παρούσης, καταργείται η υπ΄ αριθμ. 160441/Α7/14-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΞΒΜ4653ΠΣ-ΘΝΑ) απόφαση Συγκρότησης και Ορισμού μελών Ομάδας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το έγγραφο

Μαρούσι, 17-11 -2020

Αρ. Πρωτ.: 157093/ Α7

Υπογράφει

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Πληροφορίες

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι

Πληροφορίες : Σ. Χαραμούσου Π. Κανελλοπούλου E-mail : sohara@minedu.gov.gr pkanellopoulou@minedu.gov.gr Τηλέφωνο : 210 344.2019 210 344.2076

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password