Οι πρώτες Μετατάξεις Καθηγητών μέσω Κινητικότητας-Τα ονόματα

Μετάταξη υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Αποδέσμευση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Αριθμό Πρωτοκόλλου του Υπ. παιδείας: Αριθ. Πρωτ. 89047/Ν4/

Διόρθωση σφάλματος περίληψης στο ΦΕΚ 1697/Γ΄/22-10-2020

Εκπαιδευτικοί

1. Μετατάσσουμε την ΑΓΟΥΡΙΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ, εκπαιδευτικό ειδικότητας ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ με Α.Μ. 213582 και οργανική θέση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ με κωδικό 9012265441, στο Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τον βαθμό και το ΜΚ που κατέχει.

2. Μετατάσσουμε τη ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΛΥΨΩ του ΙΩΑΝΝΗ, εκπαιδευτικό ειδικότητας ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ με Α.Μ. 211694 και οργανική θέση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ με κωδικό 3198374112, στο Τμήμα Γ’ Προσωπικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τον βαθμό και το ΜΚ που κατέχει.

3. Μετατάσσουμε τη ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ, εκπαιδευτικό ειδικότητας ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με Α.Μ. 204033 και οργανική θέση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ με κωδικό 9712100122, στο Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τον βαθμό και το ΜΚ που κατέχει.

4. Μετατάσσουμε τη ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, εκπαιδευτικό ειδικότητας ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ με Α.Μ. 227605 και οργανική θέση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου
κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ με κωδικό 5991184122, στο Τμήμα Γ’ Προσωπικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τον βαθμό και το ΜΚ που κατέχει.

5. Μετατάσσουμε την ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, εκπαιδευτικό ειδικότητας ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ με Α.Μ. 209360 και οργανική θέση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ με κωδικό 6337910137, στο Τμήμα Α’ Διοικητικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τον βαθμό και το ΜΚ που κατέχει.

6. Μετατάσσουμε τον ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, εκπαιδευτικό ειδικότητας ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με Α.Μ. 210878 και οργανική θέση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με κωδικό 6011511719, στο Τμήμα Δ’ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τον βαθμό και το ΜΚ που κατέχει.

Διοικητικού

7. Μετατάσσουμε την ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, από τον Δήμο Ωραιοκάστρου, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ με κωδικό 7373124469, στο Τμήμα Β΄ Οικονομικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τον βαθμό και το ΜΚ που κατέχει.

8. Μετατάσσουμε τον ΡΙΖΟ ΘΩΜΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ με κωδικό 1151951819, στο τμήμα
Τμήμα Γ’ Προσωπικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τον βαθμό και το ΜΚ που κατέχει.

9. Μετατάσσουμε την ΤΟΥΡΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με κωδικό 2292996264, στο Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τον βαθμό και το ΜΚ που κατέχει.

10. Μετατάσσουμε τον ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, από τον Δήμο Δέλτα, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ με κωδικό 4964336337, στο Τμήμα Α’ Διοικητικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τον βαθμό και το ΜΚ που κατέχει.

11. Μετατάσσουμε την ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, από τον Δήμο Δέλτα, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ με κωδικό 1278628243, στο Τμήμα Α’
Διοικητικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τον βαθμό και το ΜΚ που κατέχει.

12. Μετατάσσουμε την ΚΟΥΡΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, από τον Δήμο Πολυγύρου, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ με κωδικό 1826448366, στο Τμήμα Β΄ Οικονομικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τον βαθμό και το ΜΚ που κατέχει.

13. Μετατάσσουμε τη ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ με κωδικό 8371912171, στο Τμήμα Β΄ Οικονομικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τον βαθμό και το ΜΚ που κατέχει.

Φρούρησης

14. Μετατάσσουμε τον ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ με κωδικό 7513301126, στο Τμήμα Α’ Διοικητικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τον βαθμό και το ΜΚ που κατέχει.

Η μισθοδοσία των υπαλλήλων θα βαρύνει το φορέα υποδοχής. (Αρ. Βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υ.ΠΑΙ.Θ 3858/9-7-2020)

Περίληψη της παρούσας απόφασης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Ακαδημαϊκοί καταγγέλλουν την Ψαρούδα-Μπενάκη

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Εκδόθηκε η ειδική προκήρυξη για τους αναπληρωτές!!

 

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password