Δάσκαλος αποσπάται επί 16 χρόνια στην Τανζανία

Απόσπαση κληρικού – εκπαιδευτικού στην Τανζανία, για το σχολικό έτος 2020-2021 χωρίς επιμίσθιο, ύστερα από αίτησή του

Η οργανική του στην Λέσβο

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2020-2021 (16ο έτος απόσπασης), ύστερα από αίτησή του, τον κληρικό-εκπαιδευτικό Ιατρού Ερμόλαο (Α.Μ.:591112),κλάδου ΠΕ70-δασκάλων, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, στην Τανζανία.

Η απόσπαση γίνεται χωρίς επιμίσθιο

Στον αναφερόμενο κληρικό-εκπαιδευτικό θα καταβάλλονται μόνο οι τακτικές αποδοχές του στην Ελλάδα, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού.

Δικαιολογητικά για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης

Το αντίτιμο των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα του ιδίου και των προστατευομένων μελών της οικογένειάς του θα καταβληθεί, εφόσον δεν έχει καταβληθεί κατά το παρελθόν και ύστερα από έγκαιρη υποβολή των απαιτούμενων παραστατικών για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, πριν την οριστική επιστροφή, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145).

Επιστροφή στη “βάση” μετά την απόσπαση

Ο ανωτέρω, χωρίς άλλη ειδοποίηση, οφείλει να παρουσιασθεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπου υπάγεται και να αναλάβει υπηρεσία μετά τη λήξη της απόσπασής του.

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ Εκδόθηκε η ειδική προκήρυξη για τους αναπληρωτές!!

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ Οι πρώτες Μετατάξεις Καθηγητών μέσω Κινητικότητας-Τα ονόματα

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password