Η Κεραμέως αρχίζει τους εσωτερικούς ελέγχους στο Υπουργείο Παιδείας

Έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ως Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το εσωτερικό έγγραφο έχει αριθμό πρωτοκόλλου: ΑΡ. ΠΡΩΤ.:139240 / Υ1/ Αθήνα, 13-10-2020

ΑΡΘΡΟ 1
Έναρξη λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Η έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ως Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπαγόμενης απευθείας στον Υπουργό, καθώς και των υπαγόμενων σ’ αυτήν Γραφείων, επιπέδου Τμήματος, ορίζεται από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 2
Παύση λειτουργίας υφιστάμενης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει η λειτουργία της υφιστάμενης Μονάδας Εσωτερικού
Ελέγχου, Αυτοτελούς Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και των Τμημάτων που υπάγονται σ’ αυτήν, Τμήματος Α’ Προγραμματισμού και Τεκμηρίωσης και Τμήματος Β’ Διενέργειας Ελέγχων.

Η υφιστάμενη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου παραδίδει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της νέας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κάθε φυσικό ή ψηφιακό αρχείο που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές της, καθώς και ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και το στάδιο στο οποίο εκκρεμούν.

ΑΡΘΡΟ 3
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου και εποπτευόμενοι φορείς.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του άρθρου 1 είναι αρμόδια και για όσους φορείς εποπτεύονται από το Υπουργείο και δεν τους παρέχεται από το νόμο η δυνατότητα σύστασης και έναρξης λειτουργίας αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 4
Έναρξη ισχύος.

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την επομένη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Την απόφαση υπογράφει η Υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password