Ακαδημαϊκοί καταγγέλλουν την Ψαρούδα-Μπενάκη

ακαδημια αθηνων

Καταγγέλλουν την κ. Ψαρούδα-Μπενάκη για μη σύννομη διαδικασία στην εκλογή του Γενικού Γραμματέα.

Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι ενώ η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα αυτό έληξε στις 30/9/2020 και ώρα 15:00, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας της 1 8ης/6/2020.

Η κ. Μπενάκη με επιστολή της ανέφερε ότι συνάδελφοι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας το αργότερο μέχρι τις 15/10/2020, χωρίς μάλιστα αυτό να στηρίζεται σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου, με το άλως αβάσιμο και έωλο επιχείρημα “ενόψει της προγραμματιζόμενης νέας διαδικασίας”, της επιστολικής ψήφου.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς την

Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών

κα Άννα Μπενάκη

Κοινοποίηση:

Μέλη της Ακαδημίας Αθηνών

 

Θέμα: Ανάκληση μη σύννομης παράτασης προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Γεν. Γραμματέα της Ακαδημίας.

Αξιότιμη κα Πρόεδρε,

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε μέσω της από 1 2/1 0/ 2020 επιστολής σας ότι συνάδελφοι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας το αργότερο μέχρι τις 15/10/2020, χωρίς μάλιστα αυτό να στηρίζεται σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου, με το άλως αβάσιμο και έωλο επιχείρημα “ενόψει της προγραμματιζόμενης νέας διαδικασίας”, της επιστολικής ψήφου (ερειδόμενης στο άρθρο 120 παρ. 2 του ν. 4692/12.6.2020). Τούτο όμως είναι προδήλως μη σύννομο, διότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα αυτό έληξε στις 30/9/2020 και ώρα 15:00, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας της 1 8ης/6/2020 (που όρισε ονομαστικώς και τα μέλη της 6μελούς Εισηγητικής Επιτροπής), όπως άλλωστε αποφασίστηκε από την Σύγκλητο της 29ης/9/2020 και προκύπτει από το σχετικό πρακτικό σελ. 2 κατά το οποίο: “Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος ανέφερε ότι θα αποστείλει στην κατ’ άρθρο 42 του Οργανισμού 6μελή Επιτροπή, την οποία όρισε η τελευταία Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών, τα ονόματα των υποψηφίων που θα έχουν δηλώσει στην Γραμματεία μέχρι της 30ής/9/2020, σύμφωνα με την απευθυνθείσα προς όλους πρόσκληση (επιστολή Προέδρου από 15/9/2020)”.

Η 6μελής Επιτροπή εισηγήθηκε ομόφωνα 

Κατόπιν της αποφάσεως αυτής (Ολομέλειας και Συγκλήτου) συνήλθε η 6μελής Εισηγητική Επιτροπή και έκρινε την αξία των δύο μόνον υποβαλλόντων υποψηφιότητα (κ. κ. Χρ. Ζερεφού και Β. Πετράκου), ακολούθως δε εισηγήθηκε στην κα Πρόεδρο (βάσει των άρθρων 42 και 22 του Οργανισμού και του άρθρου 30 του Εσωτερικού Κανονισμού) ως μοναδικό υποψήφιο ομόφωνα τον κ. Χρ. Ζερεφό. Τούτο επιβεβαίωσε και μεταγενέστερα με την από 6/1 0/2020 επιστολή της η Εισηγητική Επιτροπή προς την κα Πρόεδρο της Ακαδημίας.

Η ως άνω εισήγηση της Επιτροπής είναι απολύτως σύννομη, σύμφωνη και με τον ν.4692/1 2.6.2020 (άρθρο 1 20, παρ. 2) που λόγω της πανδημίας καθορίζει με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων (κατόπιν εισηγήσεως της Συγκλήτου) “διαδικαστικά ζητήματα που κρίνονται αναγκαία για την σύγκληση της Ολομέλειας, την συζήτηση, την διαδικασία της ψηφοφορίας και την διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών κ.λ.π.”. Στο πλαίσιο αυτό η Σύγκλητος αποφάσισε κατά την ως άνω συνεδρία της 29ης/9/2020 την διενέργεια εκλογής του Γενικού Γραμματέα μέσω επιστολικής ψήφου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σχετικό Πρακτικό της Συγκλήτου.

Το Πρακτικό της Συγκλήτου

Το επόμενο στάδιο της σχετικής διαδικασίας για την εκλογή του Γενικού Γραμματέα είναι η εφαρμογή της επιστολικής ψήφου κατά τα περιγραφόμενα στο Πρακτικό της Συγκλήτου. Σημειωθήτω ότι η αναφορά στο τέλος της από 15/9/2020 επιστολής της κας Μπενάκη προς τα τακτικά μέλη “εξυπακούεται ότι δήλωση υποψηφιότητας μπορεί να υποβληθεί έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής”, αφορά και μόνο την περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας συναδέλφου συνοδευόμενη από υπογραφές 10 τακτικών μελών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 σελ. 11 του Οργανισμού της Ακαδημίας, καθ’ ο δύναται να προστεθεί “και πας έτερος , αλλ’ εκ μόνον των εν τω γενικά) καταλόγω περιεχομένων “. Προϋποθέσεις, όμως, οι οποίες εν προκειμένω ικανοποιούνται μόνο για τον υποβαλλόντα εμπροθέσμως υποψηφιότητα, κ. Β. Πετράκο. Συνεπώς υποψηφιότητες υποβληθείσες μετά την 30ην/9/2020 (και έως εκ τούτου μη αποσταλείσες στην 6μελή Εισηγητική Επιτροπή προς κρίση) δεν είναι ληπτέες υπόψιν.

Αίτημα ανάκλησης της επιστολής 

Εν όψει των ανωτέρω, ο νόμος δεν παρέχει την δυνατότητα υποβολής νέων υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα (πλην των κ.κ. Χρ. Ζερεφού και Β. Πετράκου) και παρακαλούμε, όπως ανακαλέσετε την από 1 2/1 0/2020 σχετική με το θέμα αυτό επιστολή σας.

Οι Ακαδημαϊκοί

  1. Ε. Μουτσόπουλος
  2. Ν. Κονόμης
  3. Γ . Κοντόπουλος
  4. Δ. Νανόπουλος
  5. Δ. Ικαρβέλης
  6. Α. Βαλτινός
  7. Α.Ν. Κουνάδης
  8. Στ. Κριμιζης
  9. Λ. Χριστόφορου
  10. Ε. Γδούτος

Δημοσιεύεται στην ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 30/10/2020

 

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ Εκδόθηκε η ειδική προκήρυξη για τους αναπληρωτές!!

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ Οι πρώτες Μετατάξεις Καθηγητών μέσω Κινητικότητας-Τα ονόματα

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password