Ξεκινούν τα προγράμματα e-twinning

Την εγκύκλιο για την έναρξη και τη λειτουργία των προγραμμάτων e-twinning υπέγραψε χθες η Υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν έργο eTwinning εγγράφονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του eTwinning (www.etwinning.net) και ακολουθούν τα βήματα που περιγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.etwinning.net/el/pub/preregister.cfm.

Οι εκπαιδευτικοί  συγκροτούν εθελοντική μαθητική ομάδα, η οποία μπορεί να αποτελείται:

  • από το σύνολο των μαθητών ενός σχολικού τμήματος
  • από ομάδα μαθητών /τριών διαφορετικών τμημάτων ή τάξεων

Εάν το eTwinning έργο είναι ενσωματωμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των έργων στα οποία μπορεί να συμμετέχει ένας/μία μαθητής/τρια. Σε περίπτωση υλοποίησης προγραμμάτων eTwinning εκτός ωρολογίου προγράμματος, ο/η κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) eTwinning έργα.

Tο έργο υποβάλλεται για έγκριση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του www.etwinning.net . Στην αίτηση συμπληρώνονται: ο τίτλος, σύντομη περιγραφή, οι στόχοι του έργου, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου. Αν το έργο πληροί τις προϋποθέσεις, εγκρίνεται από την ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης και την αντίστοιχη Εθνική Υπηρεσία του συνεργάτη.

Η διαδικασία υλοποίησης ενός ποιοτικού έργου eTwinning περιγράφεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.etwinning.net/el/pub/get-started/working-together.htm .

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ & ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ EΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 29-10-2020 Αριθ. Πρωτ.: 147513

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη : 151 80, Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Θεοφανώ Τσακανίκα Τηλέφωνο: 2103443210 E-mail: tsakanika@minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning για το σχολικό έτος 2020-2021»

Το eTwinning αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Το eTwinning (www.etwinning.net) -η Κοινότητα των Σχολείων στην Ευρώπη- είναι μια ασφαλής διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει εύρος δυνατοτήτων για συνεργατικές δραστηριότητες όπως κοινά έργα σχολείων σε υπερεθνικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο καθώς και δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών με τη χρήση ΤΠΕ.

Το eTwinning ξεκίνησε το 2005 ως βασική δράση του ευρωπαϊκού προγράμματος eLearning Programme. Σταδιακά, από το 2007 ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα της Ε.Ε. για τη Δια Βίου Μάθηση και, εν συνεχεία, αποτέλεσε μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius για τα σχολεία. Το eTwinning, από το 2014, ενισχύεται διαρκώς ως μέρος του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020) και πλέον κατέχει κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη όλων των τύπων ευρωπαϊκής συνεργασίας στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης.

Στο πρόγραμμα του eTwinning σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετέχουν περισσότεροι από 820.000 εκπαιδευτικοί πάνω από 209.000 σχολικές μονάδες και έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 108.000 συνεργατικά έργα έως σήμερα. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 29.000 εκπαιδευτικοί από περίπου 9.100 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα περίπου 17.100 συνεργατικά έργα.

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021 ισχύουν τα ακόλουθα:

Προς:

Όπως Πίνακας Αποδεκτών

1. Σχεδιασμός και έγκριση προγραμμάτων eTwinning

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν έργο eTwinning εγγράφονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του eTwinning (www.etwinning.net) και ακολουθούν τα βήματα που περιγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.etwinning.net/el/pub/preregister.cfm. Ο/Η εκπαιδευτικός, μέσω της πλατφόρμας του eTwinning μπορεί να δηλώσει την πρόθεσή του για συνεργασία και τις θεματικές που τον ενδιαφέρουν. Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας μπορεί να αναζητήσει συνεργάτες από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, για να υλοποιήσουν από κοινού ένα έργο.

1.1 Συνεργαζόμενες χώρες

Στο eTwinning συμμετέχουν οι ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, ^οατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Φινλανδία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Τουρκία.

eΤwinning plus ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2013 και είναι μία μερική επέκταση του eTwinning σε γειτονικές χώρες. Η πολιτική γειτονίας της Ευρώπης αναπτύχθηκε το 2004 και έχει στόχο την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών χωρών. Συγκεκριμένα, το eTwinning Plus αφορά στις εξής χώρες: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ιορδανία, Ουκρανία, Λίβανο και Τυνησία.

1.2. Κατηγορίες προγραμμάτων eTwinning

Οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υλοποιήσουν προγράμματα eTwinning που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

α. Ευρωπαϊκά έργα eTwinning

Για την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού έργου eTwinning συνεργάζονται εκπαιδευτικοί από τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στη δράση eTwinning (παρ. 1.1. του παρόντος εγγράφου).

Για τη συγκρότηση των παιδαγωγικών ομάδων κατά το σχεδιασμό ευρωπαϊκών έργων eTwinning οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα εξής:

Τα έργα στο eTwinning προϋποθέτουν τη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας. Για τον λόγο αυτό, ο ρόλος και η συμμετοχή του κάθε μέλους της παιδαγωγικής ομάδας θα πρέπει να είναι διακριτός και να τεκμηριώνεται μέσα από την περιγραφή των δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν.

Οι ιδρυτές (συντονιστές/στριες εκπαιδευτικοί) ενός έργου θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο αριθμός των μελών της παιδαγωγικής ομάδας επιτρέπει την επικοινωνία και τη συνεργασία των εταίρων (στα έργα eTwinning που συμμετέχει μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών ο συντονισμός του έργου, καθώς και η επικοινωνία/συνεργασία μεταξύ των συνεργατών είναι δύσκολο να επιτευχθεί).

Ο αριθμός των Ελλήνων συνεργατών ενός ευρωπαϊκού έργου προτείνεται να μην είναι δυσανάλογος με αυτό των εταίρων από άλλες χώρες, καθώς με τον τρόπο αυτό δεν ενισχύεται η ευρωπαϊκή/διεθνής διάσταση των έργων (θα πρέπει να αποφεύγεται, για παράδειγμα, η συμμετοχή δέκα (10) Ελλήνων εκπαιδευτικών και ενός ή δύο μόνο συνεργατών από άλλες χώρες).

β. Εθνικά έργα eTwinning

Τα Εθνικά Έργα eTwinning υλοποιούνται μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών σχολικών μονάδων από την ίδια χώρα. Σε περίπτωση που κάποιος/α εκπαιδευτικός επιθυμεί να εξοικειωθεί με τα εργαλεία του eTwinning, μπορεί να ξεκινήσει ένα εθνικό έργο στο οποίο θα συμμετέχει ένας/μία (1) τουλάχιστον ακόμη εκπαιδευτικός από την Ελλάδα από διαφορετική σχολική μονάδα.

Με τα Εθνικά έργα eTwinning, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα Twinspace, μια ασφαλής πλατφόρμα ορατή μόνο στους εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες που συμμετέχουν σε κάποιο έργο.

Συνιστάται στις σχολικές μονάδες που έχουν υλοποιήσει εθνικά έργα eTwinning κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη (1-2 εθνικά έργα), να προχωρήσουν σε συνεργασίες με Ευρωπαίους εταίρους (ευρωπαϊκά έργα eTwinning), ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες να επωφεληθούν στον μέγιστο βαθμό από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή και διαπολιτισμική διάσταση των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν.

γ. Ενδοσχολικά έργα eTwinning

Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 και μόνο για την περίοδο κατά την οποία τα σχολεία ήταν κλειστά λόγω της πανδημίας, το eTwinning έδωσε τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας, να υλοποιήσουν μαζί ένα συνεργατικό έργο (project), κάνοντας χρήση εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (chat, forum, εργαλείο τηλεδιάσκεψης, εργαλείο δημοσκοπήσεων, συνεργατικό εργαλείο δημοσίευσης φωτογραφιών/βίντεο/κειμένων κ.ά.). Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εξαιτίας του Covid-19, δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης ενδοσχολικών έργων eTwinning και χρήσης της πλατφόρμας του eTwinning για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατά το τρέχον σχολικό έτος (2020-2021).

1.3. Σχεδιασμός προγραμμάτων eTwinning

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν την υλοποίηση ενός eTwinning έργου συγκροτούν εθελοντική μαθητική ομάδα, η οποία μπορεί να αποτελείται:

• από το σύνολο των μαθητών ενός σχολικού τμήματος

• από ομάδα μαθητών /τριών διαφορετικών τμημάτων ή τάξεων

Εάν το eTwinning έργο είναι ενσωματωμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των έργων στα οποία μπορεί να συμμετέχει ένας/μία μαθητής/τρια. Σε περίπτωση υλοποίησης προγραμμάτων eTwinning εκτός ωρολογίου προγράμματος, ο/η κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) eTwinning έργα.

Tα κάτωθι εκπαιδευτικά υλικά συμβάλλουν στον επιτυχή σχεδιασμό ενός eTwinning έργου:

• Υλικά αυτοδιδασκαλίας: Τα εν λόγω εκπαιδευτικά υλικά έχουν δημιουργηθεί για να υποστηρίζουν το έργο των εκπαιδευτικών και να τους παρακινήσουν ώστε να εμβαθύνουν σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων σε βασικές γνώσεις υλοποίησης προγραμμάτων eTwinning, επικοινωνία, συνεργασία, δικτύωση και ποιότητα.

• Η διαδικασία σχεδιασμού και έγκρισης ενός eTwinning έργου περιγράφεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.etwinning.net/el/pub/get-started/begin.htm.

1.4 Έγκριση προγραμμάτων eTwinning

Όταν συγκροτηθεί η ομάδα μαθητών/τριών, ο εκπαιδευτικός επιλέγει, σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες, το θέμα του προγράμματος. Τα προς υποβολή προγράμματα eTwinning εγκρίνονται, σε ειδική συνεδρίαση, από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Σε ό,τι αφορά την έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων eTwinning από τις σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε., οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων και οι Σύλλογοι Διδασκόντων οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα παρακάτω:

• Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να υλοποιήσουν μέχρι τρία (3) eTwinning έργα διάρκειας τουλάχιστον 4-5 μηνών ανά σχολικό έτος.

• Υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης περισσότερων των τριών (3) έργων eTwinning, αν αυτά είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας (χρονικό διάστημα υλοποίησης μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών) και ενσωματωμένα στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

• Στο eTwinning ο/η εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει το πρόγραμμα δεν είναι απαραίτητο να είναι και ιδρυτής/τρια του έργου.

• Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των μελών που απαρτίζουν την παιδαγωγική ομάδα που υποστηρίζει κάθε πρόγραμμα, τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στη συνέχεια, ένας από τους/τις δύο ιδρυτές/τριες (συνεργάτες του έργου) υποβάλλει το έργο για έγκριση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του www.etwinning.net . Στην αίτηση συμπληρώνονται: ο τίτλος, σύντομη περιγραφή, οι στόχοι του έργου, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου. Αν το έργο πληροί τις προϋποθέσεις, εγκρίνεται από την ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης και την αντίστοιχη Εθνική Υπηρεσία του συνεργάτη.

Η διαδικασία υλοποίησης ενός ποιοτικού έργου eTwinning περιγράφεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.etwinning.net/el/pub/get-started/working-together.htm .

2. Υλοποίηση Προγραμμάτων eTwinning

Τα προγράμματα eTwinning στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος:

• στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης

• με διάχυση σε όλα τα μαθήματα

• στο ολοήμερο σχολείο

• στα μαθήματα ειδικοτήτων

• στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων

• στο πλαίσιο των ομίλων των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων

Σε ό,τι αφορά στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα προγράμματα eTwinning υλοποιούνται εντός ή εκτός ωρολογίου προγράμματος. Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε προγράμματα που υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων αυτών.

Ο/H εκπαιδευτικός δημιουργεί eTwinning συνεργασία οποιαδήποτε χρονική στιγμή του σχολικού έτους, με διάρκεια η οποία συμφωνείται με το συνεργαζόμενο σχολείο χωρίς χρονικό περιορισμό. Οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού είναι αυτές που οριοθετούνται από την ιδιότητα του παιδαγωγού, το πλαίσιο της καλής συνεργασίας με τον Ευρωπαίο συνάδελφό του, τους κανονισμούς λειτουργίας της δράσης (κώδικας δεοντολογίας), όπως αυτοί αναφέρονται στο https://www.etwinning.net/el/pub/code-of-conduct.htm, καθώς και από την Απόφαση αρ. 1720/2006/EC 1 της 15 Νοεμβρίου 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, σχετικά με τη Διά Βίου Μάθηση.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στα προγράμματα eTwinning, δεν έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν ή να παρουσιάσουν οποιοδήποτε έργο έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της συνεργασίας (εκτός αν το επιθυμούν οι ίδιοι).

3. Ολοκλήρωση προγραμμάτων eTwinning -Αναγνώριση εκπαιδευτικών

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου eTwinning οι εκπαιδευτικοί δύνανται να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

3.1. Εθνική Ετικέτα Ποιότητας

Μετά την ολοκλήρωση ενός έργου eTwinning, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε αυτό μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αξιολόγησης του έργου τους για την απονομή της Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας, εφόσον θεωρούν πως το έργο τους πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των eTwinning έργων, όπως αυτά καθορίστηκαν από την ΚΥΥ της δράσης

(https://www.etwinning.net/el/pub/benefits/recognition/etwinning-national-qualitv-lab.htm) .

H απονομή εθνικής ετικέτας ποιότητας δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στα Εθνικά Βραβεία eTwinning. Η ετικέτα ποιότητας απονέμεται ατομικά στον κάθε εκπαιδευτικό και για το λόγο αυτό πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση από κάθε συμμετέχοντα στο έργο.

Η απονομή Ετικέτας Ποιότητας αποτελεί αναγνώριση του υψηλού επιπέδου των eTwinning δραστηριοτήτων που σχεδίασαν και υλοποίησαν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/τριες και τα σχολεία . Η αίτηση αξιολόγησης για ετικέτα ποιότητας μπορεί να υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και μέχρι τις 20 Αυγούστου 2021, για τα έργα των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό εθνικών βραβείων eTwinning 2021. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αίτησης για την απονομή Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας, η αίτηση θα εξετάζεται κατά την επόμενη περίοδο αξιολόγησης (Ιούνιος-Οκτώβριος 2022).

3.2 Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας

Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας αποτελεί μια επιπλέον αναγνώριση αρτιότητας και καταδεικνύει ότι το έργο ανταποκρίνεται σε ένα ορισμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο. Απονέμεται από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΚΥΥ) eTwinning σε εκπαιδευτικούς συμμετέχοντες σε έργο το οποίο:

• έχει προταθεί για Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας από τουλάχιστον μία Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης, μετά από μια διαδικασία αξιολόγησης,

• περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο εταίρους που έχουν λάβει την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας. Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται μόνο μία φορά ετησίως και παρουσιάζεται στη Διαδικτυακή Πύλη του eTwinning.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας δύνανται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό Ευρωπαϊκών Βραβείων eTwinning.

3.3. eTwinning Portfolio

To eTwinning Portfolio είναι ένα είδος Βιογραφικού Σημειώματος για τους εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς στο eTwinning. Με το eTwinning Portfolio οι εκπαιδευτικοί μπορούν αυτόματα να συγκεντρώσουν και να προβάλλουν τις δραστηριότητες στις οποίες έχουν πάρει μέρος στο πλαίσιο του eTwinning από τη στιγμή της εγγραφής τους, μεταξύ των οποίων:

• Έργα στα οποία απονεμήθηκε: Εθνική Ετικέτα Ποιότητας, Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας και Βραβεία eTwinning

• Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Επαγγελματικής Ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

• Εκδηλώσεις Μάθησης (Learning Events)

• Συνέδρια eTwinning και Εργαστήρια Επαγγελματικής Ανάπτυξης

• Διαδικτυακά Σεμινάρια

• Διαδικτυακοί Κύκλοι Μαθημάτων

• Ενεργή συμμετοχή σε Ομάδες (συντονιστές και διαχειριστές μόνο)

• eTwinning School Label

^ eTwinning Portfolio εξατομικεύεται από τον/την εκπαιδευτικό προσδιορίζοντας επακριβώς τους τομείς που αυτός/ή θέλει να προβάλλει, επικυρώνεται και σφραγίζεται από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης του eTwinning, εξάγεται από τη σελίδα του προφίλ του/της εκπαιδευτικού και αποτελεί επίσημη απόδειξη της συμμετοχής του/της στο eTwinning.

3.4. Ετικέτα Σχολείου eTwinning (eTwinning School Label)

Τα Σχολεία eTwinning αναδεικνύουν με υποδειγματικό τρόπο πώς το σύνολο μιας σχολικής μονάδας μπορεί να ωφεληθεί από το eTwinning. Προάγουν ενεργά τις αξίες και την παιδαγωγική του eTwinning, αποτελούν σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα και συνιστούν πρότυπο για άλλα σχολεία. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απονομής Ετικέτας Σχολείου eTwinning σε σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. περιγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.etwinning.net/el/pub/benefits/recognition/etwinning-school.htm.

4. eTwinning και Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας. Αγωγής Σταδιοδρομίας)

Το eTwinning μπορεί να υλοποιηθεί είτε ως ανεξάρτητο πρόγραμμα ή συμπληρωματικά με τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας). Ειδικότερα, το eTwinning είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ανάδειξης της εργασίας των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών με τα προαναφερθέντα προγράμματα εκτός των ορίων της χώρας μας, δίνοντας τους με αυτό τον τρόπο ευρωπαϊκή διάσταση. Παράλληλα, το eTwinning προωθεί και ενδυναμώνει τις έννοιες της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της εκπαιδευτικής καινοτομίας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδυάσουν κάποιο άλλο πρόγραμμα με το eTwinning, να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που τους παρέχονται από τη δικτυακή πύλη του eTwinning, να συνεργαστούν με συναδέλφους τους από τις χώρες eTwinning, αλλά και να δηλώσουν συμμετοχή στους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς eTwinning που διεξάγονται κάθε χρόνο.

Στην περίπτωση που ένα έργο eTwinning λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς άλλο πρόγραμμα δε θεωρείται ως διακριτό πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευτικός θεωρείται πως υλοποιεί ένα (1) πρόγραμμα.

5. Υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning στο πλαίσιο της δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Βάσει της με αρ. πρωτ. Φ.7/79511/ΓΔ4/24-06-2020 ΥΑ (Β’ 2539) με θέμα: «Εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», προστίθενται πιλοτικά για το σχολικό έτος 2020-2021 στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) νέοι θεματικοί κύκλοι (α. Ζω καλύτερα, β. Φροντίζω το περιβάλλον, γ. Ενδιαφέρομαι και ενεργώ, δ. Δημιουργώ και Καινοτομώ), αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης.

Τα 218 σχολεία που συμμετέχουν πιλοτικά στη δράση «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» μπορούν να αξιοποιούν τα δίκτυα και τα προγράμματα του eTwinning με την προϋπόθεση οτι οι εφαρμογές αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας ή στο Σχέδιο Δράσης του Τμήματος ωστε να αποτυπώνεται η αλληλεπίδραση.

Οι εκπαιδευτικοί στους οποίους ανατίθεται η εφαρμογή της εν λόγω δράσης δύνανται να κάνουν χρήση του υλικού και των εργαλείων της πλατφόρμας eTwinning για την επιτυχή υλοποίησή της με τους εξής τρόπους:

1. Να αξιοποιήσουν τα πακέτα έργων (eTwinning Kits) με ανάλογες θεματικές. Τα ετοιμοπαράδοτα πακέτα έργων είναι αναλυτικοί οδηγοί για την εκπόνηση επιτυχημένων έργων στο eTwinning. Δύναται να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υλοποιήσουν παρόμοια έργα ή ως πηγή έμπνευσης και ιδεών. Στον παρακάτω σύνδεσμο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν πακέτα έργων που ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο των επιμέρους θεματικών των εργαστηρίων δεξιοτήτων: https://www.etwinning.net/el/pub/get-inspired/kits.cfm.

2. Να αναζητήσουν στη Γκαλερί Έργων eTwinning παραδείγματα καλής πρακτικής που θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους και θα αποτελέσουν πρότυπο κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εργαστηρίου τους.

3. Να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν στο πλαίσιο του εργαστηρίου δεξιοτήτων ένα eTwinning έργο, είτε με εκπαιδευτικούς άλλων ελληνικών σχολείων (εθνικό έργο), ή ακόμη και με εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών (ευρωπαϊκό έργο). Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της ασφαλούς συνεργατικής πλατφόρμας ‘TwinSpace’ και των εργαλείων που αυτή προσφέρει (chatroom, αποθήκευση αρχείων κειμένου, εικόνων, βίντεο, δημιουργία δημοσκοπήσεων, εργαλείο τηλεδιασκέψεων, ομάδα συζητήσεων κ.ά.) για την υλοποίηση του εργαστηρίου τους.

4. Να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως αυτές που περιγράφονται στην παράγραφο 7 του παρόντος εγγράφου, σε ανάλογες θεματικές με αυτές των εργαστηρίων δεξιοτήτων.

5. Να συμμετέχουν στις Ομάδες eTwinning (eTwinning Groups), οι οποίες είναι ιδιωτικές πλατφόρμες όπου οι εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη μπορούν να συζητήσουν και να συνεργαστούν πάνω σε μία συγκεκριμένη θεματική ενότητα, όπως, για παράδειγμα, επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση, STEM, Εκπαίδευση για την Αειφορία, Ψηφιακή Ασφάλεια κ.ά. Στόχος των Ομάδων είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η συζήτηση για διδακτικές και μαθησιακές μεθοδολογίες και η εύρεση υποστήριξης για επαγγελματική ανάπτυξη.

Σημειώνεται ότι:

• Θα πρέπει να γίνεται διακριτή και σαφής αναφορά των δράσεων διάχυσης της εφαρμογής των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» προς άλλες χώρες διαφυλάσσοντας τον χαρακτήρα και τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού της Πλατφόρμας 21: «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στο οποίο έχει δοθεί πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς αμιγώς για τις ανάγκες της πιλοτικής υλοποίησης και της εφαρμογής του άρθρου 1 του ν.4692/12-6-2020 (Α’ 111).

• Τα σχολεία που εφαρμόζουν πιλοτικά «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» δύναται να υλοποιούν προγράμματα eTwinning σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο.

6. eTwinning και έργα κινητικότητας (Erasmus+ KA1) και στρατηγικές συμπράξεις (Erasmus+ KA2)

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Το Ι.Κ.Υ., ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, διαχειρίζεται τις ακόλουθες αποκεντρωμένες δράσεις:

1. Βασική Δράση 1 (ΚΑ1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων

2. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών

Η πύλη του eTwinning επιτρέπει τον καινοτόμο και διαδραστικό εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ως άνω δράσεων και δύναται να χρησιμοποιηθεί (α) για την αναζήτηση εταίρων για ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις Erasmus+ μεταξύ σχολείων, (β) για αναζήτηση σχολικών μονάδων/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υποδοχής για διδασκαλία ή/και για κατάρτιση εκπαιδευτικών μέσω παρακολούθησης εργασίας (job shadowing)/ επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ1 του Erasmus+, (γ) ως μέσο για την επικοινωνία με εταίρους του έργου, (δ) ως ηλεκτρονική τάξη που συνδέει τους μαθητές μεταξύ τους, (ε) ως αρχείο εγγράφων, καθώς και (στ) ως μέσο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας αυτών.

Στην περίπτωση αξιοποίησης του eTwinning σε πρόγραμμα Erasmus+, KA1 ή/και ΚΑ2, η συμμετοχή σε αυτά δεν προσμετράται για τον προσδιορισμό του μέγιστου αριθμού προγραμμάτων eTwinning που δύναται να έχουν οι εκπαιδευτικοί (δηλαδή, έως και 3 προγράμματα eTwinning).

Σε ό,τι αφορά τις δράσεις ΚΑ1 και ΚΑ2 του Erasmus+, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Εθνικής Μονάδας Συντονισμού/Ι.Κ.Υ., http://www.iky.gr/erasmus-plus, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index en.htm .

7. Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης

Το eTwinning προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δράσεων και εκδηλώσεων Επαγγελματικής Ανάπτυξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για όλα τα μέλη της κοινότητας και ειδικότερα:

• Εκδηλώσεις Μάθησης

• Διαδικτυακά Σεμινάρια

• Διαδικτυακοί Κύκλοι Μαθημάτων

• Εργαστήρια Επαγγελματικής Ανάπτυξης

• Θεματικά Συνέδρια

• Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο eTwinning

8. Υποστήριξη εκπαιδευτικών

α. Οι Πρεσβευτές eTwinning (eTwinning Ambassadors), οι οποίοι είναι ενεργοί εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούν την πιο δραστήρια κοινότητα του eTwinning, τα μέλη της οποίας (α) συνεργάζονται στενά για την ενδυνάμωση του eTwinning, (β) στηρίζουν και καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους σε παιδαγωγικά και τεχνικά ζητήματα και (γ) παρέχουν δια ζώσης ή/και διαδικτυακή επιμόρφωση.

• Τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του νέου εθελοντικού σώματος Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning,καθώς και οι περιοχές ευθύνης τους έχουν αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.etwinning.gr/etwinning/etwinning-5.

• Οι προγραμματισμένες ημερίδες των Πρεσβευτών ανά Περιφέρεια δημοσιεύονται στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.etwinning.gr/news/ambassadorsworkshops .

β. Η ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning λειτουργεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ελληνική ΕΥΥ συνεργάζεται με τα μέλη του σώματος εθελοντών πρεσβευτών της δράσης και έχει ως στόχο (α) την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη δράση (β) την υποστήριξη των εκπαιδευτικών κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων τους μέσω της διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων-συνεδριών, διαδικτυακών σεμιναρίων, διαδικτυακών μαθημάτων, καθώς και άλλων δράσεων που συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της Κοινότητας του eTwinning.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Επίσημος Ιστότοπος: http://www.etwinning.gr

Γενικά ερωτήματα: etwinning@sch.gr

Υποστήριξη δράσης διαδικτυακών μαθημάτων: support@seminars.etwinning.gr

Ερωτήματα για ετικέτες ποιότητας: evaluators-eTwinning@sch.gr

Γραμματεία: 2610-960361

γ. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, καθώς και οι Διευθύνσεις

Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να διευκολύνουν και να υποστηρίζουν τους/τις εκπαιδευτικούς οι οποίοι υλοποιούν προγράμματα eTwinning.

9. Μετακινήσεις μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/8-9-2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 3780) με θέμα «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους».

Παρακαλούνται οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να ενημερώσουν άμεσα τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

E- TWINING

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password