Η τροπολογία που  κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας για τις εκλογές των αιρετών με απλά λόγια!

Η χθεσινή τροπολογία   του Υπουργείου Παιδείας,  που κατατέθηκε εκπρόθεσμα στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών “ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας”  είναι στην ουσία μία εξουσιοδοτική διάταξη προς την Υπουργό Παιδείας για όλα σχεδόν τα θέματα που αφορούν στη διενέργεια των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.

ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Ειδικότερα παρέχεται εξουσιοδότηση στην Υπουργό Παιδείας προκειμένου να ρυθμίζει  με απόφασή της θέματα που αφορούν στις εφορευτικές επιτροπές ( σύσταση συγκρότηση σύνθεση απαρτία λειτουργία)  στα όργανα που εκδίδουν τις σχετικές διοικητικές πράξεις, στην κατάργηση επιτροπών εκλογών,  στην κατάργηση, ανάκληση η επανάληψη διοικητικών πράξεων,  αλλά και στη ρύθμιση όλων των ζητημάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στην απρόσκοπτη εξέλιξη των εκλογικών διαδικασιών.

Το ιδιαίτερο με τη συγκεκριμένη εξουσιοδοτική διάταξη είναι όπως επισημαίνουν νομικοί κύκλοι το εύρος των εξουσιοδοτήσεων που σπάνια συναντά κάνεις νομοθετικό κείμενο.

Αυτό που στην ουσία συμβαίνει είναι ότι με την τροπολογία αυτή η Υπουργός εξουσιοδοτείται να αλλάζει, να καταργεί, να  ακυρώνει  όλα όσα αφορούν τις εκλογικές διαδικασίες κατά παρέκκλιση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Μάλιστα στην τροπολογία αναφέρεται ότι με Υπουργική απόφαση μπορούν να αλλάζουν οι διαδικασίες ανεξαρτήτως αν και σε ποιο στάδιο εκκρεμούν.

Ένα δεύτερο σημείο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι με την τροπολογία εξουσιοδοτείται η υπουργός να ορίσει αυτή τα όργανα που εκδίδουν τις διοικητικές  πράξεις.

Έτσι  ενώ για παράδειγμα  αρμόδια όργανα για την ανακήρυξη ή την ανάκληση υποψηφιοτήτων είναι αναλόγως  για τα ΠΥΣΠΕ η ΠΥΣΔΕ Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,  για τα ΑΠΥΣΠΕ ή  ΑΠΥΣΔΕ, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,  με τη ρύθμιση αυτή ως αρμόδιο όργανο μπορεί να οριστεί το Υπουργείο.

Αυτή η διάταξη υπερβαίνει όχι μόνο το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τις εκλογές αλλά και το ευρύτερο διοικητικό δίκαιο.

 Όσοι γνωρίζουν,  υποστηρίζουν ότι αυτό γίνεται για να προληφθούν ενέργειες ανάλογες με αυτήν της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης,  που ως αρμόδιο διοικητικό όργανο ανακάλεσε τις υποψηφιότητες για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων.

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται  και η εξουσιοδότηση που δίνεται στην Υπουργό να καταργεί, να ανακαλεί ή να επαναλαμβάνει πράξεις που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο των εν λόγω διαδικασιών.

Ένα τρίτο σημείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι με την τροπολογία η Υπουργός εξουσιοδοτείται να ρυθμίζει τη σύσταση, τη συγκρότηση τη σύνθεση την απαρτία και τη λειτουργία των εφορευτικών επιτροπών.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ

Με τη ρύθμιση αυτή, επιδιώκεται να ξεπεραστεί το πρόβλημα που σήμερα αντιμετωπίζει Υπουργός Παιδείας σχετικά με την απροθυμία πολλών Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης να ορίσουν εφορευτικές επιτροπές  κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Π.Δ1/2003, αλλά και της πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης σύμφωνα με την οποία το τρίτο μέλος των εφορευτικών επιτροπών πρέπει να είναι εκπρόσωπος της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης του νομού.

Έτσι στην υπουργική απόφαση που πρόκειται να εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της συγκεκριμένης τροπολογίας,  αναμένεται να μεταβληθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη συγκρότηση  των εφορευτικών επιτροπών και  ίσως ακόμη να προβλέπει τη νόμιμη λειτουργία τους ακόμη και με δύο μόνον  μέλη.

 

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password