Άδειες Αναπληρωτών: Διευκόλυνσης, νοσήματος, μητρότητας, κ.α.

Όλες οι άδειες των αναπληρωτών: Κανονικές, γάμου, θανάτου, νοσήματος, αιμοδοσίας, άσκησης εκλογικού δικαιώματος, παρουσία σε δίκη, μητρότητας, χωρίς αποδοχές, γονική, αναρρωτική, ειδική, εξετάσεων.

Έχουμε:

1) Κανονική (7 ημέρες ).Παρ.8,αρ.20,Π.Δ.410/1988 και την αρ.24946/Δ2/01-03-2006. Ζητείται από Δ/ντη σχολικής μονάδας, δεν απαιτείται προϋπηρεσία . Προσοχή έχουμε μείωση…

2) Άδειες διευκόλυνσης:

α) Γάμου (5 ημέρες) με αποδοχές.Αρ.10 ΕΓΣΣΕ 2000-2001 και εγκύκλιο Υπουργείο Παιδείας ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9- 4ΘΑ . Χορηγείται αμέσως πριν η μετά την τέλεση .

Δικαιολογητικά: αίτηση και ληξιαρχική πράξη γάμου.

β) Θανάτου γονέων, αδελφών, συζύγων, τέκνων(2) με αποδοχές.Αρ. 9 ΕΓΣΣΕ 2002-2003.

Δικαιολογητικά: αίτηση, ληξιαρχική πράξη θανάτου ή υπεύθυνη δήλωση αναφοράς τής σχέσης.

3) Άδεια νοσήματος ή ειδική 22 ημερών ( παρ.2,αρ.50 του Υ.Κ και παρ.51 ν.4075/12). Για αναπληρωτές επιπλέον κανονική, 11 ημέρες με αποδοχές (αρ.21 Π.Δ 410/30-08-1988 .

Προϋποθέσεις:

α ) Γνωμάτευση Υγ/κης Επιτροπής για τον ίδιο η τέκνου ότι χρήζει τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή περιοδικής νοσηλείας . Κάθε φορά που χρειάζεται να λείψουνε κατάθεση αίτησης και 1 αντίγραφο απόφασης Υ.Ε.

β ) Προσδιορισμό χρονικού διαστήματος. Δικαιώματα έχουνε και Γονείς με τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση , σύνδρομο Down (π.3, αρ.50 Υ.Κ) και Γονείς με τέκνα Δ.Α.Δ ανήλικα ή ενήλικα που δεν εργάζονται (αρ.149 ν.4483/2017 που αντικατέστησε την π.3, αρ.50 ν.3528/2007).

4) Αιμοδοσίας (2 ημέρες) πέραν της ημέρα αιμοδοσίας , συνεχόμενα ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

5) Άδεια για άσκηση εκλογικού δικαιώματος ανάλογα της απόστασης: 200-400 χλμ.(1 ημέρα ), άνω των 400 (2 ημέρες). Για μετακίνηση σε ή από νησί έχουνε εξέταση από Δ/ντη Εκπ/της, δεν ξεπερνά όμως τις 3 ημέρες.

6) Συμμετοχή σε δίκη: Έχουνε ισχύ τα άρθρα 657,658 του Α. Κ που σημαίνει ότι οι ημέρες αυτές αντιμετωπίζονται μισθολογικά όπως και οι αναρρωτικές ( μισό ημερομίσθιο) και αφαίρεση από τις 15 αναρρωτικής ( εγκύκλιος Υ.Π αρ.200003/Ε1/2015

Δικαιολογητικά: αίτηση, 6φωτοτυπία κλήσης, βεβαίωση παρουσίας…( Φ./43/67822/Δ1/05-05-2014).

7) Μητρότητας ( κυοφορίας, κύησης, λοχείας): Έχουμε γράψει πολλές φορές για 119 ημέρες 8 εβδομάδες πριν πιθανή ημερομηνία ( τοκετού) και 9 εβδομάδες μετά (λοχείας) . Στον Πατέρα υπάλληλο έχουμε χορήγηση άδειας δύο ημερών σε περίπτωση γέννησης, το ίδιο και σε υιοθεσία εάν το υιοθετηθεί δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος.

8) Χωρίς αποδοχές: Για αναπληρωτές δεν προβλέπεται, εκτός και εάν η/ σύζυγος έχει οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο και υπηρετεί στο εξωτερικό . Τότε έχουμε άδεια διάρκειας 3 ετών, με σκοπό την συγκατοίκηση. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου (παρ.3,αρ.24,Π.Δ.410/1988). Θυμίζουμε ότι στις μητέρες αναπληρώτριες χορηγείται μειωμένο ωράριο 2 ωρών/ εβδομαδιαίως και έως τα δύο έτη. Έχουμε επίσης 4/μήνη άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών (αρ.50.ν.4075/2012 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.39ν.4144/2014 και Φ.351.5/43/67822/Δ1 .

9) Γονική (4 ημέρες /ανά σύμβαση) για παρακολούθηση προόδου των τέκνων.. Χορηγείται στον έναν από τους δύο γονείς, εάν είναι και οι δύο δικαιούχοι.

10) Αναρρωτική: αρ.657,658 Α.Κ το αρ 11 ν.2874/2000 και εγκύκλιο αρ.79/14-07-1999 ΙΚΑ και έγγραφο με αρ.πρωτ.Π.06/40/29-04-2013 ΙΚΑ. οι αναπληρωτές δικαιούνται 15 ημέρες με αποδοχές. Εάν έχουμε δυσιατο νόσημα 15 ημέρες επιπλέον.(αρ.70,παρ.5 ν.4485/2017). Απαιτείται πιστοποιητικό από ΚΕΠΑ.

Θυμίζουμε ότι για αναπληρωτές έχουνε 15 ημέρες με αποδοχές ανεξάρτητα εάν υπάρχει συμπλήρωση 10/ήμερης παροχής υπηρεσιών. Οι ημέρες αυτές αναγνωρίζονται και σαν χρόνος διδακτικής υπηρεσίας. Πρόκειται για σπουδαίο λόγο ( ασθένεια, επιπλοκή κύησης… αρ.πρωτ.57926/Ε2/08-04-2015 του ΥΠΠΑΙΘ).

11) Ειδικές: άδειες για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις, εφόσον η συμμετοχή είναι προς το συμφέρον της υπηρεσίας .

Εδώ έχουμε και την πρόσθεση των αναγκαίων ημερών μετάβασης παρ.6.αρ.38.ν.4351/2015.

12). Άδεια Εξετάσεων (1/1 και όχι πάνω από 10 ημέρες) με αποδοχές.:παρ.5.αρ.38 ν.4351)2015,,αρ.60 ν.3528/2007 που έχει αντικατασταθεί με παρ.1.αρ.5 ν.4210/2013.

από το facebook του Βασίλης Σίσκος

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password