«Καν’ το ν’ ακουστεί 2021» – «Από το Εγώ στο Εμείς»

Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Καν’ το ν’ ακουστεί 2021» με τίτλο: «Από το Εγώ στο Εμείς» από το European School Radio για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχ. έτος 2020-2021

Αίτηση

Απαντώντας στην από 15/6/2020 αίτηση που μας απέστειλε το European School Radio και αφορά σε αίτημα έγκρισης διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2021» με τίτλο: «Από το Εγώ στο Εμείς», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 48/08-10-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..

Έγκριση – Συνδιοργάνωση

Εγκρίνουμε τον Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Καν’ το ν’ ακουστεί 2021» με τίτλο: «Από το Εγώ στο Εμείς», που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ., το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υ.Π.Π.Α.Ν. και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.).

Συμμετέχοντες

Απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ομογένειας, αλλά και στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες διεθνώς, για το σχολικό έτος 2020- 2021.

Οι συμμετοχές υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του European School Radio (http://europeanschoolradio.eu/), ακολουθώντας τις οδηγίες υποβολής.

Συμμετοχές

Η υποβολή των συμμετοχών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως την 24η Ιανουαρίου 2021.

Από 1 έως 28 Φεβρουαρίου 2021 ακολουθεί η αξιολόγηση βάσει κριτηρίων, η οποία υλοποιείται με δύο (2) τρόπους, οι οποίοι θα συνυπολογίζονται για το τελικό αποτέλεσμα: οι συμμετοχές αξιολογούνται από Κριτικές Επιτροπές, που απαρτίζονται από ειδικούς σε κάθε κατηγορία, αλλά και από τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Η Τελετή Βράβευσης του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου 2021 (πρωινή ώρα) στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας.

Διαδικτυακή μετάδοση

Σε περίπτωση που έκτακτες συνθήκες για λόγους δημόσιας υγείας δεν επιτρέψουν την υλοποίηση δια ζώσης εκδήλωσης για την βράβευση, θα δοθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης της εκδήλωσης τηλεοπτικά ή διαδικτυακά.

Προϋποθέσεις

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική, να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις κείμενες διατάξεις για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Η προετοιμασία για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό να ενταχθεί στο πλαίσιο διδασκαλίας επιμέρους γνωστικών αντικειμένων σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις ή στο πλαίσιο υλοποίησης συναφών εκπαιδευτικών δράσεων/προγραμμάτων που υλοποιούνται στη σχολική μονάδα.

4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

5. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση).

6. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.
8. Να κοινοποιηθεί προς το Ι.Ε.Π. η πλήρης λίστα των μελών της Κριτικής Επιτροπής που θα συσταθεί συμφώνως προς τα δηλωθέντα, με καταγραφή των ειδικών προσόντων, ως προς τα οποία εντάχθηκαν τα μέλη στην Επιτροπή.

Προκήρυξη

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password