Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 68/30-09-2020 συνεδρίαση αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Ανάπτυξη προχωρημένων διεργασιών επεξεργασίας αποβλήτων υποστηριζόμενες με τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Α) Είναι πτυχιούχοι – διπλωματούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής Τμημάτων και Σχολών: ­ Χημικών Μηχανικών Μηχανικοί Περιβάλλοντος Χημικοί και κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

Β) Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017 ή διπλωματούχοι αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων πενταετούς φοίτησης.

Γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ., εάν ικανοποιούν μία τουλάχιστον εκ των παρακάτω προϋποθέσεων: Αποφοίτησαν με βαθμό πτυχίου άνω του 7 (επτά) στην κλίμακα του 10 (δέκα). Δημοσίευσαν μία τουλάχιστον εργασία, στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να φαίνεται ως πρώτος συγγραφέας, σε έγκριτο διεθνές περιοδικό που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 ή Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας μέχρι τις 22-10-2020 και ώρα 15:00, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (chemeng@uowm.gr). Περαιτέρω πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στο τηλέφωνο 24610-56654 ή στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Η προκύρηξη: εδώ

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password