Οι αρμοδιότητες των “Υπεύθυνων Μαθητείας” στα σχολεία, Διευθύνσεις, Περιφέρειες

Οι Συντονιστές ή Υπεύθυνοι Μαθητείας θα πρέπει:

    • Ο συντονιστής ή ο υπεύθυνος για τη μαθητεία στις ΠΔΕ συνεργάζεται με τον «υπεύθυνο μαθητείας» σε κάθε ΔΔΕ της περιφέρειας του και είναι ο μόνος αρμόδιος για την επικοινωνία με το ΥΠΑΙΘ, μέσω της ΠΔΕ, σε περίπτωση που μετά από ενδελεχή έλεγχο όλων των δεδομένων και δικαιολογητικών και ενδεχομένη επικοινωνία απευθείας με τους επόπτες εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ κρίνει ότι δεν μπορεί να επιλύσει τυχόν προβλήματα που μεταφέρονται από τις ΔΔΕ.
    • Ο υπεύθυνος μαθητείας σε κάθε ΔΔΕ συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν – εποπτεύουν στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» με σκοπό την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος, καταγράφει τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζονται από εκπαιδευτικούς / επόπτες και μαθητευόμενους και απευθύνεται μέσω του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας μόνο στον «υπεύθυνο μαθητείας» της ΠΔΕ στην οποία ανήκει.

Αυτό αναφέρεται στο: Έγγραφο Φ3/122393/ΓΓ4/09-10-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Σε εκτέλεση των παρ.1 και 2 του άρθρου 5 της με αρ. Φ9/137984/ΓΓ4/06-09-2019 (Β’ 3459) ΥΑ με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων ‘’Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας’’ των αποφοίτων ΕΠΑΛ» και μετά τον ορισμό υπευθύνων για θέματα του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας στις ΠΔΕ και ΔΔΕ σας γνωστοποιούμε πίνακα με τα ονόματα των υπευθύνων/συντονιστών ομάδων υπευθύνων Μαθητείας ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο έγγραφο ανακοινώνονται και τα ονόματα των υπευθύνων.

Αρμόδια για το πρόγραμμα είναι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με Γενικό Γραμματέα τον Γ. Βούτσινο.

To έγγραφ0 – ΟΛΑ τα ονόματα

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password