ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:Για τις άδειες εκπαιδευτικών μονίμων & αναπληρωτών | ΣΕΠΕ Κ.Σωτηρίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:Για τις άδειες εκπαιδευτικών μονίμων & αναπληρωτών  που προκύπτουν από απουσία & εξέταση για COVID 19! Τι ισχύει # Διαδικασία καταχώρησης στην πλατφόρμα

Διαδικασία καταχώρησης στην πλατφόρμα

Μεγάλο ζήτημα και αγωνία -ιδιαίτερα στους αναπληρωτές συναδέλφους- έχει προκύψει για τη χρέωση  άδειων που χρειάζεται να πάρουν συνάδελφοι όταν  φέρουν συμπτώματα κορωνοϊού και για όσο διάστημα χρειάζεται να απουσιάσουν από τη σχ. μονάδα προκειμένου να εξεταστούν  για να διαπιστωθεί ή όχι αν νοσούν από τον ιό. Το διάστημα αυτό συνήθως αφορά από   2 έως 4  μέρες που χρειάζεται να έχουν απαντήσεις της εξέτασης και βεβαίωσης από το γιατρό για την επιστροφή τους ή όχι στη σχ. μονάδα.

Περίπτωση 1η  ( την οποία απευχόμαστε)

Σε περίπτωση που νοσούν προβλέπεται ειδική άδεια η οποία δεν αφαιρείται από την δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπάλληλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. «Σε περίπτωση που υπάλληλος απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης και τεκμηριωμένης ιατρικής βεβαίωσης.

Περίπτωση 2η  ( η επιθυμητή)

Τι γίνεται σε περίπτωση που επιστρέψουν με αρνητικό αποτέλεσμα στην εξέταση και υγιείς στη σχολική τους μονάδα.  Τέθηκε από πολλούς συναδέλφους το ερώτημα τι γίνεται με την ολιγοήμερη αυτή  απουσία τους.

Για το λόγο αυτό  κάναμε παρέμβαση ως σύλλογος την Πέμπτη 15/10  στη Δ/νση Αν. Αττικής και το θέσαμε υπόψη του Δ/ντη Εκπαίδευσης.

Τονίσαμε ότι θεωρούμε απαράδεκτο να χρεωθούν έστω και μια μέρα αναρρωτικής άδειας  ιδιαίτερα οι αναπληρωτές για τους οποίους και περιορισμός ημερών στις αναρρωτικές υπάρχει ( 15 μέρες) και περικοπή μισθού γίνεται. Δείτε παρακάτω : ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΩΤΩΝ

Απαιτήσαμε να ενταχθεί κι αυτή η απουσία στην ειδική άδεια εφόσον αφορά πρόληψη εξάπλωσης του ιού και συχνότατα με δαπάνη του ίδιου του εκπαιδευτικού.

Επισημάναμε ότι μια τέτοια διαδικασία εξέτασης μπορεί να επαναληφθεί  ξανά και ξανά μέσα στο σχολικό έτος ανάλογα με την πορεία εξάπλωσης του ιού.

Δεν γίνεται η ευσυνειδησία και η ευθύνη που επιδεικνύουν απέναντι στους  συναδέλφους τους  και τους  μαθητές τους κάνοντας  προληπτικό έλεγχο να τιμωρείται από την υπηρεσία με οποιαδήποτε περικοπή.

Ενημερωθήκαμε ότι κατόπιν αυτού η οδηγία που τελικά δόθηκε από τη Δ/νση Αν. Αττικής  είναι   οι άδειες ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ που εμπίπτουν και στις 2 περιπτώσεις να χρεώνονται ως ειδικές άδειες με απαραίτητη την ενημέρωση  για τις ακριβείς ημέρες αδείας  και την κατάθεση δικαιολογητικών.   Η σχ. μονάδα με mail πρέπει να ενημερώσει τη Δ/νση Αν. Αττικής  για  τις ημέρες απουσίας της/του εκπαιδευτικού και στη συνέχεια στην πλατφόρμα αδειών να αναρτήσει αίτηση, απόφαση χορήγησης και βεβαίωση covid test. Η άδεια ονομάζεται ειδική άδεια απουσίας.

Οι συνάδελφοι δ/ντές και οι αναπληρωτές να είναι ενημερωμένοι και προσεκτικοί ώστε να δηλώνεται έτσι η άδεια αυτή και όχι σε βάρος των συναδέλφων αναπληρωτών αναπληρωτριών αλλά και μονίμων.

 Αναρρωτική άδεια αναπληρωτών (Τι ισχύει με βάση το νόμο – επισημαίνουμε ότι ως σύλλογος το καταγγέλλουμε και διεκδικούμε να υπάρχει πλήρη κάλυψη των αναπληρωτών με πλήρεις αποδοχές από την πρώτη μέρα και για ένα μήνα για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας όπως ισχύει και για τους μόνιμους συναδέλφους) :

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους δικαιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές, εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαήμερη παροχή εργασίας. Για τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας, ο/η αναπληρωτής/τριαεκπ/κός ενημερώνει εγκαίρως τον/την διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας και υποβάλλει αίτηση.

Για αναρρωτική χρονικού διαστήματος μικρότερου των τριών (3) ημερών τη φορά, υποβάλλει μαζί με την αίτησή του/της και την ιατρική βεβαίωση από γιατρό Δημοσίου ή ιδιώτη συμβεβλημένο με το ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ, από Δημόσιο Νοσοκομείο/Κέντρο Υγείας/ Ιδιωτικό Θεραπευτήριο, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια.

Για αναρρωτική άδεια που υπερβαίνει τις 3 ημέρες τη φορά, ο/η αναπληρωτής/τρια εκπ/κός υποβάλλει αίτηση στον/στην διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας μαζί με την ιατρική βεβαίωση/ εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιωτικό Θεραπευτήριο προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια. Επιπλέον, ο/ η εκπαιδευτικός προσέρχεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ της Δ/νσης προσκομίζοντας την πρωτότυπη ιατρική γνωμάτευση για να παραλάβει τη σχετική βεβαίωση για το διάστημα της απουσίας του προκειμένου να την καταθέσει στο ΙΚΑ για το Επίδομα – Απόφαση Ασθενείας εντός 5 εργάσιμων ημερών. Η Απόφαση του ΙΚΑ δίδεται άμεσα από τον/την εκπ/κό στη διεύθυνση προκειμένου να μπορέσει να του/της καταβληθεί το ανάλογο τεκμαρτό ημερομίσθιο .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας πάνω από 15 ημέρες αναρρωτικής άδειας * Στον περιορισμό του εν λόγω εδαφίου δεν εμπίπτουν οι άδειες κύησης ή λοχείας. Προσοχή: Σε περίπτωση που εξαντληθεί η αναρρωτική άδεια των δεκαπέντε ημερών οι αποδοχές είναι στο μηδενικό από τον εργοδότη και το χρονικό διάστημα άνω των 15 ημερών δεν προσμετράται στην προϋπηρεσία τους.

Χορηγείται αναρρωτική άδεια στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία είναι αμειβόμενη και λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Για τις τρεις πρώτες μέρες της άδειας καταβάλλεται από το δημόσιο το μισό των αποδοχών που δικαιούται. Από το ΙΚΑ δεν δικαιούται τίποτε.
Για το διάστημα από την 4η μέχρι την 15η ημέρα παίρνει αποδοχές 12 ημερών αφαιρούμενης της επιδότησης του ΙΚΑ που αναλογεί στο διάστημα αυτό.
Για το διάστημα από την 16η ημέρα και μετά, μόνο την επιδότηση του ΙΚΑ.

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password