Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων | Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Σκιάθου

Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας πραγματοποιεί το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Σκιάθο.

Η μάθηση που παρέχεται στα Κ.Δ.Β.Μ. είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εκπαίδευσης ενηλίκων, δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Σκοπός δεν είναι η απόκτηση  πιστοποιημένων γνώσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, άμεσα, για τη βελτίωση της επαγγελματικής θέσης στην αγορά εργασίας. Είναι γνώσεις που στοχεύουν πρωτίστως στις αρχές και τους σκοπούς της εκπαίδευσης ενηλίκων (εμπλουτισμός γνώσεων, ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου κλπ). Τα προγράμματα που παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ. έχουν αναπτυχθεί για να εξυπηρετήσουν τον παραπάνω σκοπό και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών και εξειδικευμένων επιστημόνων και φορέων με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σκιάθου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
2 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
3 Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες 25
4 Οικιακή μελισσοκομία 25
5 Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις 25
6 Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες 10
7 Πράσινη Επιχειρηματικότητα 25
8 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25
9 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25
10 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 25
11 Εθελοντισμός και κοινωνική δράση 25
12 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25
13 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
14 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός, οινολογικός, γαστρονομικός τουρισμός 12
15 Διοργάνωση τοπικών εκθέσεων με σκοπό την προβολή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων με στόχο τη δημιουργία ομάδων τοπικής δράσης 25
16 Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 25
17 Aνακύκλωση και Κομποστοποίηση 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Τηλ. : 2424 3 50137, Ταχ. Διεύθυνση: Νικοτσάρα 12 ,37002 Σκιάθος, Email: r.prosopikou@n-skiathos.gr

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password