Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ΔΕΠ στο Πανεπιστημίου Κρήτης

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1.ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ: 28310 77579, 77577, 77543)

Αριθμός προκήρυξης: 10671/23-09-2020, ΦΕΚ 1572/06-10-2020, τ. Γ’ ,

• ΑΔΑ: ΩΘΜΩ469Β7Γ-4ΓΩ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 18319

– Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και

στο γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευτική Ψυχολογία».

2. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τηλ. 28310-77405-6, 77430)

Αριθμός προκήρυξης: 10670/23-09-2020, ΦΕΚ 1572/06-10-2020, τ. Γ’ ,

• ΑΔΑ: 6ΛΟ6469Β7Γ-ΛΞΜ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 18320

– Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική».

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (28310 77650-2)

• Αριθμός προκήρυξης: 10672/23-09-2020, ΦΕΚ 1572/06-10-2020, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 6Χ3Θ469Β7Γ-ΓΣΖ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 18318

– Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Εκπαιδευτικών Θεσμών και των Παιδαγωγικών Ιδεών».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 16 Δεκεμβρίου 2020.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).

Η προκήρυξη

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password