Οριστικοί Πίνακες Ένταξης και μη Ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε.

Οριστικοί πίνακες Ένταξης και μη Ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε., 1ο Στάδιο, της υπ’ αριθμ. 660/5/36677/07-08-2020 Πρόσκλησης, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση των ενστάσεων επί των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών των παραγράφων Β.1, Β.2 και Β.3 της ως άνω Πρόσκλησης.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων των ενταγμένων μελών του Μητρώου ΣΔΕ στο 2ο στάδιο της παραπάνω Πρόσκλησης, για τη συμμετοχή τους στους πίνακες κατάταξης και στη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης έργου για τη σχολική χρονιά 2020-2021.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΔΕ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΔΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΔΕ 2020

ΠΡΑΚΤ_ΕΠ_ΕΞ_ΕΝΣΤ_ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΔΕ

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password