Πρόσκληση ένταξης στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών Κατάρτισης | ΕΟΠΠΕΠ

H πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για ένταξη στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης απο τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Συγκεκριμένα καλεί:

τους ενδιαφερόμενους να ενταχθούν στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων και Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης, προκειμένου να συμμετάσχουν στην προετοιμασία και την διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας στις παρακάτω επτά (7) νέες ειδικότητες:
Νέες ειδικότητες Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας:

  1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
  2. Βοηθός Φαρμακείου
  3. Κομμωτικής Τέχνης
  4. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
  5. Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
  6. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
  7. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:

Στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων και Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης δύναται να ενταχθούν:

  1. Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία διδασκαλίας σε ΕΠΑ.Λ., ειδικοτήτων που έχουν δικαίωμα να διδάσκουν στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας, ήτοι, όσοι στην αντίστοιχη ειδικότητα της Γ’ Τάξης του ΕΠΑ.Λ. έχουν τουλάχιστον δύο εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας σε Α’ ανάθεση, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ22/66584/Δ4 (ΦΕΚ 1509/02.03.2018) ΥΑ καθορισμού αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, με προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς των οποίων το βασικό πτυχίο έχει ειδικότερη συνάφεια με την ειδικότητα της μαθητείας, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Εργαστηριακού Κέντρου. ή
  2. Εκπαιδευτές/τριες ΙΕΚ αντίστοιχων ειδικοτήτων που διαθέτουν εμπειρία διδασκαλίας τουλάχιστον τεσσάρων (4) εξαμήνων σε ΙΕΚ ή
  3. Εκπαιδευτές/τριες μη τυπικής εκπαίδευσης αντίστοιχων με τα υπό κατάρτιση θέματα ειδικοτήτων, ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Όσοι πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια ένταξη και το αποτέλεσμα ελέγχου της αίτησης και του φακέλου δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στην ενότητα «Δ. Αξιολόγηση των Αιτήσεων», είναι «πλήρης», εντάσσονται αυτοτελώς στο εν λόγω Υπομητρώο, χωρίς αξιολογική σειρά κατάταξης.

 

Αναλυτικά η Πρόσκληση ΕΔΩ

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password