ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ: Καθήκοντα & αρμοδιότητες εκπαιδευτικών, τι είναι και πώς λειτουργούν

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: mathe.gr

  • Τι είναι το τμήμα ένταξης;

Το τμήμα ένταξης είναι το θεσμοθετημένο πλαίσιο για την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στους μαθητές του γενικού σχολείου όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των εκπαιδευτικών τους αναγκών.

  • Το τμήμα ένταξης είναι μορφή ειδικού σχολείου;

Όχι.  Το τμήμα ένταξης είναι λειτουργικά ενταγμένο στο πλαίσιο λειτουργίας του γενικού σχολείου.

Οι μαθητές παραμένουν στην τάξη τους συμμετέχουν σε όλες τις διδακτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες και υποστηρίζονται από τον εκπαιδευτικό του Τμήματος ένταξης για καθορισμένο αριθμό ωρών εβδομαδιαίως, σύμφωνα με πρόγραμμα που έχει δοθεί στους γονείς και τον εκπαιδευτικό της τάξης, θεωρημένο από το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής της οικεία εκπαιδευτικής περιφέρειας.

  • Σκοπός των Τμημάτων Ένταξης

Ν4368/2016 – Υποστήριξη των μαθητών εντός & εκτός τάξης

Σκοπός των Τμημάτων Ένταξης είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η/και  αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον μέσα από ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.  Ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης υποστηρίζει τους μαθητές εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, με στόχο την διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών, καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Η υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με απώτερο στόχο τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης αυτών εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους.

  • Οι καθηγητές του τμήματος ένταξης

Στο ΦΕΚ 2585/2018 γίνεται αναφορά στους καθηγητές της ένταξης:

Οι καθηγητές της ένταξης

« Δεν υποκαθιστούν τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων, οι οποίοι έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης των μαθητών».

Επίσης

Συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κοινού και του εξειδικευμένου προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης του (π.χ. συνδιδασκαλία).”

Συγκεκριμένα το ΦΕΚ 2558/2018

Τροποποιούμε την υπουργική απόφαση 27922/Γ6/08-03-2007 (449 Β΄) «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων: α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» ως εξής:

Α) Στο τέλος της παρ. 2 του Κεφαλαίου Γ΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ προστίθεται εδάφιο:

« Δεν υποκαθιστούν τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων, οι οποίοι έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης των μαθητών».

Β) Στην τέλος της παρ. 6 του Κεφαλαίου Γ΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ προστίθεται εδάφιο:

«Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων εξασφαλίζει χρόνο διαλείμματος δεκαπέντε (15) λεπτών, στο ΕΒΠ, κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος.

Κατά τα λοιπά η υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ.27922/Γ6/08-03-2007 (449 Β΄) παραμένει ως έχει.

 

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password