Κλινική Παιδοψυχολογία | ΚΔΒΜ Παν. Αιγαίου

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ/ CLINICAL CHILD PSYCHOLOGY», ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 500 ΩΡΩΝ.

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έναρξη μαθημάτων: 01/11/2020

Λήξη μαθημάτων: 31/08/2021

Δίδακτρα: 450€ σε δύο δόσεις

Εγγραφές έως: 31/10/2020

Πληροφορίες: Psichologia.gr / Ppy.aegean.gr

Τηλέφωνα: 22510-36520, 22510-36580 (Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr

grammateiappy@aegean.gr

Σύνδεσμος Εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=436

Σε ποιους απευθυνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Παιδοψυχολογία είναι ο κλάδος της Ψυχολογίας που επικεντρώνεται στο νου και τη συμπεριφορά των παιδιών από την προγεννητική ανάπτυξη έως και την εφηβεία. Συγκεκριμένα, ο κλάδος της Παιδοψυχολογίας ερευνά τη νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Κάποια από τα σημαντικότερα θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε αυτόν τον κλάδο περιλαμβάνουν τη γενετική, την ανάπτυξη της γλώσσας, την προσωπικότητα, τους ρόλους των φύλων, τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη.

Η επιστήμη της Παιδοψυχολογίας περιλαμβάνει τον αξιοσημείωτο κλάδο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (Child Development), ο οποίος διερευνά την ανάπτυξη του ατόμου από τη στιγμή της σύλληψης του και την εμβρυϊκή ηλικία, έως και την εφηβική ηλικία.

Ταυτόχρονα, η επιστήμη της Παιδοψυχολογίας εστιάζει στον τομέα της Ψυχοπαθολογίας του Παιδιού (Child Psychopathology). Η ψυχοπαθολογία του παιδιού σχετίζεται με την εκδήλωση των ψυχικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους. Η Διαταραχή Συμπεριφοράς, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ), καθώς και η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι παραδείγματα της παιδικής ψυχοπαθολογίας.

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενέργειας είναι η απόκτηση σημαντικών και εξειδικευμένων γνώσεων στην κλινική παιδοψυχολογία.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

1.γνωρίζουν τις βασικές αρχές της αναπτυξιακής ψυχολογίας και της ψυχοπαθολογίας παιδιών και εφήβων, καθώς και στοιχεία θεραπευτικής παρέμβασης

2.κατέχουν τις θεωρίες της προσωπικότητας και της νοημοσύνης

3.επεξηγούν και να ερμηνεύουν τη συμπεριφορά ή τις στάσεις παιδιών και εφήβων

4.αντιλαμβάνονται την επίδραση των λεκτικών και των μη – λεκτικών μεταβλητών, που υπεισέρχονται στη διαδικασία εξέτασης παιδιών και εφήβων (ιδιαίτερα σε σχέση με την άσκηση δύναμης ή εξουσίας στις σχέσεις) και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν τη θεραπευτική παρέμβαση, έτσι ώστε να μην καταλήγουν σε αντίθετο επιθυμητό αποτέλεσμα

5.χρησιμοποιούν δεξιότητες που να είναι ιδιαίτερα διευκολυντικές για τη συνδιαλλαγή, αξιολόγηση και θεραπευτική παρέμβαση (όπου είναι απαραίτητη) σε παιδιά και εφήβους.

6.ξεπερνούν ενδεχόμενους περιορισμούς που μπορεί να ενυπάρχουν στην κατεύθυνση των πιθανών αλλαγών ή στόχων που θα επιτευχθούν, ως αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ή της ψυχοθεραπείας παιδιών και εφήβων

7. αμβλύνουν προκαταλήψεις και στερεότυπα, ώστε να μην επηρεάζεται η προσέγγισή τους αναφορικά με τα ίδια τα παιδιά/εφήβους αλλά και τις οικογένειες αυτών.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δέκα (10) διδακτικές μηνιαίες ενότητες. Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων, που σημαίνει ότι οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό. Στις σύγχρονες συναντήσεις οι επιμορφούμενοι θα έχουν ενεργή συμμετοχή σε βιωματικές δραστηριότητες μέσα από μελέτη και ανάλυση περιπτώσεων, έχοντας κατακτήσει αναπτυξιακές θεωρίες και γνώσεις παιδικής και εφηβικής παιδοψυχολογίας.

Διάρκεια (αρχή -τέλος)

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 500 διδακτικές ώρες.

Έναρξη μαθημάτων: 01/11/2020

Λήξη μαθημάτων: 31/08/2021

Τρόπος αξιολόγησης

  • ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΕΣΤ πολλαπλών επιλογών στο τέλος του προγράμματος
  • MΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ο κάθε εκπαιδευόμενος ατομικά επιλέγει να αναλύσει μια περίπτωση συμβουλευτικής παρέμβασης, βάσει οδηγιών και κανόνων που θα δοθούν, σε χρονικό διάστημα 20 λεπτών. Η παρέμβαση αυτή μαγνητοσκοπείται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Πανεπιστήμιο, για να αξιολογηθεί).

Μοριοδοτήσεις

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 500 ωρών πιστώνει 25 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).

Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:

• Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.

• Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.

•Δεν αφορά στο Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

Δίδακτρα

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 450 ευρώ συνολικά και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

1η δόση 225 ευρώ: καταβάλλεται μέχρι 30 Οκτωβρίου 2020

2η δόση 225 ευρώκαταβάλλεται μέχρι 30 Ιανουαρίου 2021

(Η πληρωμή της πρώτης δόσης κατοχυρώνει και την εγγραφή σας)

*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος/η δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική και ακαδημαϊκή υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο.

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password