Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για 3ετία με επιμίσθιο

Συμπληρώνουμε τις αριθμ. 115472/Η2/04-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΦΨ46ΜΤΛΗ-Χ3Σ) και 124245/Η2/18- 9-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΘ46ΜΤΛΗ-9ΓΜ) Υπουργικές Αποφάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών σε ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού και αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και τους θέτουμε στη διάθεση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του, ως ακολούθως:

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password