Προκήρυξη θέσης Υποδιευθυντή | Δ.Δ.Ε. Κιλκίς

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/Υποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

 

Προσκαλεί

Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν με οργανική στις παρακάτω σχολικές μονάδες, επιθυμούν να τοποθετηθούν ως υποδιευθυντές στις κενωθείσες θέσεις των σχολικών μονάδων, από την ημερομηνία επιλογής και ανάληψης υπηρεσίας έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών και πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4547/2018 όπως αναφέρονται :

  • Η κατοχή του βαθμού Α’
  • Η πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου, η οποία αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, για την απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86
  • Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα τουλάχιστον οκτώ έτη σε σχολικές μονάδες (κατά τον ορισμό του εδ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4547/2018 δηλαδή άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, καθώς και στις Δ.Υ.Ε.Π. που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους ή στις υπηρεσίες της περίπτωσης ζ΄ -άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή Κ.Ε.Σ.Υ.: η εκπαιδευτική ή η διδακτική υπηρεσία ή η άσκηση  διδακτικών καθηκόντων, αντίστοιχα, σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., καθώς και σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.), σε προγράμματα παράλληλης στήριξης και σε προγράμματα διδασκαλίας μαθητών στο σπίτι. ή σε Κ.Ε.Α. ή Κ.Π.Ε.)
  • Υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα την οποία αφορά η επιλογή
  • Καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο του Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας της σχολικής τους μονάδας
  • Δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι κατά το χρόνο επιλογής με βάση το άρθρο 14 του Π.Δ.50/1996, να υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους σε κενωθείσες θέσεις Υποδιευθυντών / Υποδιευθυντριών των σχολικών μονάδων του παρακάτω πίνακα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

 

Η πρόσκληση

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password