ΙΕΠ: Ανακοίνωση – Διενέργεια Κλήρωσης για την επιλογή εκπονητή λόγω ισοβαθμίας

Διενέργεια Κλήρωσης στο ΙΕΠ για την επιλογή εκπονητή, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 2939/27-4-2020 Πρόσκλησης (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) για εγγραφή στο ανοικτό μητρώο εποπτών /αξιολογητών και επονητών Προγραμμάτων Σπουδών, Επιμορφωτικού Υλικού, Επιμορφωτών/Πολλαπλασιαστών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη των Πράξεων Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με MIS: 5035542 και Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με MIS: 5035543.

Σε συνέχεια της διαδικασίας των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 2939/27-4-2020 Πρόσκλησης (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) και με βάση τα υπ. αριθμ. 5/12-08-2020, 6/02-09-2020 και 7/08-09-2020 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, όπως αυτά εγκρίθηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ (αρ. πρωτ. 9350/14-09-2020) ένας από τους υποψήφιους με αρ. αίτησης 4232-12/05/2020 και 4240-12/05/2020 θα πρέπει να επιλεγεί με τη διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης, καθώς οι δυο υποψήφιοι ισοβαθμούν στην τελευταία σε μόρια θέση που οδηγεί σε επιλογή εκπονητή του συγκεκριμένου μητρώου. Η κλήρωση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα, από την Επιτροπή Αξιολόγησης με την παρουσία των υποψηφίων, εφόσον επιλέξουν να είναι παρόντες μετά τη σχετική προσωπική τους ενημέρωση, στο χώρο του ΙΕΠ (Τσόχα 36, Αθήνα) την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020, ώρα 12.00, γραφείο 404 (4ος όροφος).

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password