Όλες οι ενέργειες των Αναπληρωτών την ημέρα ανάληψης

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των αναπληρωτών κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας

Επείγουσες ενέργειες κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας του αναπληρωτή εκπαιδευτικού / μέλους ΕΕΠ/ΕΒΠ στη σχολική μονάδα:

  • Παρουσιάζονται στη Σχολική Μονάδα τοποθέτησής τους ώρα 8:00 το πρωί

 

  • Παραδίδουν στον Δ/ντη της Σχολικής Μονάδας τοποθέτησής τους τα έντυπα :

 

  • « Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή»(ήδη συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο)
  • «ΥΔ περί μη κωλύματος πρόσληψης(ήδη συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο)

 

  • Καταθέτουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά τους συμπεριλαμβανομένων και των δύο παραπάνω στον Δ/ντη της Σχολικής Μονάδας.

 

  • Υπογράφουν πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας (σύμφωνα με την απόφαση τοποθέτησης της οικείας ΔΔΕ )

 

  • Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης για Μισθολογική Κατάταξη, θα πρέπει να πρωτοκολληθεί στη Σχολική Μονάδα (το ίδιο ισχύει για οτιδήποτε άλλο αιτούνται).

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password