Τρόπος Εκλογής αιρετών μελών Σχολικών Εφορειών-Απόφαση | Κομοτηνή και Ξάνθη

Η απόφαση της υπ. Παιδείας Ν.Κεραμέως αναφορικά με τον τρόπο και τη διαδικασία εκλογής  των αιρετών μελών των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Κομοτηνής και Ξάνθης

Συνοπτικά:

 

Αποφασίζουμε
Ορίζουμε τη διαδικασία εκλογής των τεσσάρων (4) αιρετών μελών των Σχολικών Εφορειών των
Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Κομοτηνής και Ξάνθης (Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων
Θράκης) ως εξής:

Άρθρο 1

Διαδικασία εκλογής των αιρετών μελών της Σχολικής Εφορείας

1. Η Σχολική Εφορεία των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Κομοτηνής και Ξάνθης (Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης) είναι πενταμελής, η θητεία της είναι διετής, και σε
αυτή μετέχουν :

α) ο οικείος Μουφτής, ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του ο οποίος είναι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ73 ή εξέχον μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας με θεολογικές γνώσεις και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου Μουφτή.

β) Τέσσερις (4) γονείς ή κηδεμόνες μαθητών/τριών του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου, άνδρες ή γυναίκες, με ισάριθμους αναπληρωτές τους ως μέλη, και εκλέγονται από τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών που έχουν δικαίωμα φοίτησης στο οικείο Ιεροσπουδαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης.

2.

α) Για την ανάδειξη των τεσσάρων αιρετών μελών και των αναπληρωματικών τους, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εκδίδει, κάθε δύο χρόνια το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, προκήρυξη για τη διεξαγωγή εκλογών, χωριστά για κάθε Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου, για να λάβουν γνώση οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του. Η διαδικασία εκλογής των αιρετών ολοκληρώνεται εντός ενός μήνα από τη γνωστοποίηση της προκήρυξης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να έχουν περιέλθει στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων οι κυρωμένοι πίνακες ή η απόφαση που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

β) Στην προκήρυξη αναφέρεται ο σκοπός των εκλογών, ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια

Άρθρο 2

Διενέργεια εκλογών
1. α) Οι εκλογείς προσέρχονται στο χώρο της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητα και επαληθεύει την εγγραφή τους στην εκλογική
κατάσταση.

  • Ψηφοφόρος που δεν είναι εγγεγραμμένος στην κατάσταση δεν μπορεί να ψηφίσει.
  • Σε κάθε εκλογέα η Εφορευτική Επιτροπή δίνει έναν (1) φάκελο σφραγισμένο με ένα ψηφοδέλτιο σφραγισμένο και μονογραφημένο από τον Πρόεδρο.
  • Στη συνέχεια, ο εκλογέας αποσύρεται στον καθορισμένο χώρο και κλείνει μέσα στον φάκελο το ψηφοδέλτιο, αφού προηγουμένως βάλει σταυρό στον υποψήφιο της προτίμησής του.
  • Έπειτα επικολλά τον φάκελο και επανερχόμενος δείχνει αυτόν στην Εφορευτική Επιτροπή και μετά
    τον ρίχνει ιδιόχειρα στην κάλπη.

 

Αναλυτικά η απόφαση εδω

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password