Ηλεκτρονική Διοικητική Διαχείριση και Οργάνωση Σχολικών Μονάδων, Μοριοδοτούμενο | ΕΚΠΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Στατιστικής και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση του ΤΕΑΠΗ, ανακοινώνουν τις αιτήσεις συμμετοχής στον τρίτο κύκλο του Εξ αποστάσεως ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ επιμορφωτικού προγράμματος «Ηλεκτρονική διοικητική διαχείριση και οργάνωση σχολικών μονάδων», διάρκειας 420 ωρών.

 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται:
• Σε όλους τους εκπαιδευτικούς (δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης) όλων των βαθμίδων
• Σε αναπληρωτές και αδιόριστους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θέλουν να συγκεντρώσουν μόρια για το σύστημα διορισμών
• Σε στελέχη της εκπαίδευσης
• Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της διά Βίου Μάθησης
• Σε φοιτητές

Η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο επαγγελματικά όσο και γνωστικά:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ παρέχει:
1. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Nόμος4589/2019(ΦΕΚ 13Α ) Μόρια για ένταξη στους πίνακες εκπαιδευτικών για διορισμό:
1.1. Δύο (2) Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)-(Άρθρο 57περίπτωση θθ)
1.2. Δέκα (10)μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)
1.3. Δύο(2) Μόρια για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ
2. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24) το συγκριτικό πλεονέκτημα ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ στα υποψήφια Στελέχη Εκπαίδευσης και στους υποψήφιους [Περιφερειακούς Διευθυντές εκπαίδευσης, Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικούς συμβούλους ή συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές σχολικών μονάδων,κλπ) (0,5 μόρια)]
• 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
• 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές Α/βάθμιας Εκπαίδευσης και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης ( Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
3. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• 1 Μόριο στη διαδικασία επιλογής των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
• 1 Μόριο σε υποψήφιους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Ηλεκτρονική διοικητική διαχείριση και οργάνωση σχολικών μονάδων»
• 1 Μόριο σε υποψήφιους σχολικούς συμβούλους ή συμβούλους εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• 1 Μόριο σε υποψήφιους Διευθυντές σχολικών μονάδων
ΓΝΩΣΤΙΚΑ παρέχει:
Θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις απαραίτητες στην καθημερινή διοικητική λειτουργία της εκπαίδευσης.
• Γνώση των αρχών και της μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης
• Γνώση των αρχών και της μεθοδολογίας της εκπαιδευτικής διοίκησης.
• Δεξιότητες και εξειδικευμένες γνώσεις αναφορικά με την χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική και την διοικητική διαδικασία των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Οι διδακτικές ενότητες τις οποίες θα διδαχθούν οι εκπαιδευόμενοι αφορούν τα παρακάτω:
1. Εξ Αποστάσεως Σύγχρονη και Ασύγχρονη Εκπαίδευση
2. Μέσα σύγχρονης/ασύγχρονης επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης
3. Πνευματικά Δικαιώματα – προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα -θεσμικό πλαίσιο.
4. Θεσμικό πλαίσιο και Εκπαιδευτική νομοθεσία
5. Κανόνες νομιμότητας διοικητικής δράσης [δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας , Κώδικας διοικητικής διαδικασίας, κλπ]. Πειθαρχική διαδικασία και πειθαρχικά παραπτώματα
6. Η Διοίκηση στην Εκπαίδευση – Σχεδιασμός και Προγραμματισμός: Διαχείριση αλλαγώνΚαινοτόμες δράσεις
7. Σύνταξη και διεκπεραίωση διοικητικών εγγράφων και εκθέσεων εκπαιδευτικού έργου
8. Οργάνωση και Διαχείριση ψηφιακών αρχείων (ηλεκτρονική διαχείριση εκπαιδευτικής νομοθεσίας -αναζήτηση, αρχειοθέτηση)
9. Προγράμματα ψηφιακής διαχείρισης και βοηθητικές εφαρμογές (Αξιοποίηση κειμενογράφου, λογιστικού φύλλου και διαδικτύου στη διοικητική διαχείριση)
10. Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Γνωριμία με τις υπηρεσίες του και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους
11. Δημιουργία Ιστολογίου και αξιοποίησή του στην Εκπαιδευτική και διοικητική διαδικασία
12. Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα-μηχανογραφική υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των διοικητικών δομών της εκπαίδευσης- My school
13. Αξιοποίηση των εργαλείων Web 2.00 στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
14. Αξιοποίηση των ΤΠΕ ως μέσον Επαγγελματικής Ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων

Η μέθοδος υλοποίησης του προγράμματος είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ασύγχρονες διδασκαλίες και τηλεδιασκέψεις). Οι τηλεδιασκέψεις θα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 520 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο και μπορεί να καταβληθεί και τμηματικά σε 3 δόσεις. Παρέχεται έκπτωση 10% σε φοιτητές, ανέργους,
πολύτεκνους, και άτομα ειδικών κατηγοριών. Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη του προγράμματος, θα λαμβάνουν έκπτωση 15%

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password