Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.)

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, συγκροτείται το νέο ΔΣ στο Κέντρο Ελληνική Γλώσσας. Η απόφαση δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ορίζει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) τους κάτωθι:

1) τον Καζάζη Ιωάννη του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΒ 677613 ), Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος
Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , με αναπληρωτή τον Κουτσογιάννη
Δημήτριο του Βασιλείου (ΑΔΤ: ΑΖ 688963), Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2) τον Ρεγκάκο Αντώνιο του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.: Ξ 018440), Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή τον Τζιφόπουλο Ιωάννη του
Ζαχαρία (ΑΔΤ: ΑΖ 813580), Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, ως εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3) τον Τσαγγάλη Χρήστο του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: Ρ 633383) , Καθηγητή του Τμήματος
Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , με αναπληρώτρια την Κοτζάμπαση
Σοφία του Ηλία (ΑΔΤ: Λ 418238), Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
4) τον Γιαννάκη Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΕ 277485), Καθηγητή του Τμήματος
Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή τον Βαγενά Αθανάσιο
του Αχιλλέα (ΑΔΤ: ΑΚ 054791), Καθηγητή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, ως
εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
5) τον Ηλιόπουλο Παναγιώτη του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΜ 758749), , Δρ. Φιλοσοφίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Complutense
της Μαδρίτης και μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με αναπληρώτρια την Παπαδάτου Ευανθία του Γερασίμου (ΑΔΤ: ΑΝ
092270), Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ευρώπης της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του
Υπουργείου Εξωτερικών, ως εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών.
Επίσης:
– Το μέλος Καζάζης Ιωάννης του Νικολάου ορίζεται ως Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, με
αναπληρωτή τον Κουτσογιάννη Δημήτριο του Βασιλείου.
– Ορίζεται ως Γραμματέας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ο Βλάχος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
(ΑΔΤ: Μ 787660), πτυχιούχος Νομικής, υπάλληλος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και των
αναπληρωτών τους είναι πενταετής.

Δείτε την απόφαση: Απόφαση ΚΕΓ

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password