Εντατικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Συστημική Θεραπεία και Συμβουλευτική

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΟΠΟΣ

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί κατά το κύριο μέρος του διαδικτυακά. Έτσι δεν θα υπάρχουν γεωγραφικά εμπόδια σε όποιον θελήσει να συμμετάσχει. Παρόλα αυτά θα γίνονται και κάποιες μηνιαίες συναντήσεις για όσους μπορούν να έρθουν, κατόπιν μεταξύ μας συνεννοήσεως στο κέντρο μας στο Ν. Κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Θα είναι συνολικά 100 ώρες. Η συχνότητα θα είναι εβδομαδιαία, μια και πιστεύουμε ότι είναι αποδοτικότερο σε αυτού του είδους οι σεμιναριακές εκπαιδεύσεις, να υπάρχει συχνή ‘συνάντηση’ μεταξύ μας. Η διάρκεια θα είναι 2,5 ώρες και οι μέρες θα αποφασισθούν κατόπιν κοινής μας συνεννόησης. Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που βρίσκονται στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και σε φοιτητές, κατ’εξαίρεση, που έχουν εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο τους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια εντατική εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο, ως μια εναλλακτική προοπτική των 4ετών προγραμμάτων της συστημικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους, εκπαιδευτικούς, κ.α

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι κάποιος να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις από το σεμινάριο αμέσως στο τομέα που εργάζεται. Θα γίνει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στον συστημικό τρόπο σκέψης, καθώς και εκπαίδευση στην διαδικασία της συστημικής θεραπείας και συμβουλευτικής.

Η 7μηνη διάρκεια του έχει αξιολογηθεί από εμάς και σε συνάφεια με την μέθοδο που ακολουθούμε, ως ένα επαρκές χρονικό διάστημα για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες από την μία να έχουν μια αρκετά ολοκληρωμένη και αυτοτελή εκπαίδευση που θα την χρησιμοποιήσουν τόσο στη δουλειά τους όσο και στη ζωή τους και παράλληλα να αποκτήσουν πολύ σταθερές βάσεις εάν θελήσουν στο μέλλον να συνεχίσουν σε κάποιο άλλο κέντρο για να ολοκληρώσουν την κλασσική 4ετή εκπαίδευση.

Επίσης μέσω του ανοιχτού φόρουμ που θα κατασκευαστεί θα έχουμε μια άμεση δυνατότητα ερωταπαντήσεων, ανταλλαγής απόψεων και παράθεσης εκπαιδευτικού υλικού σε μια δια βίου διαδικασία. Πραγματικά θα είμαστε πάντοτε κοντά σας.

Το κέντρο μας συνεργάζεται με πιστοποιημένο κέντρο, εάν κάποιος θελήσει να ακολουθήσει την παραπάνω επιλογή κάποια στιγμή. μπαίνοντας κατευθείαν στο 2ο ‘έτος της 4ετούς εκπαίδευσης.

ΓΙΑΤΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

Η συστημική σκέψη είναι μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση των ψυχολογικών θεμάτων από το κυρίαρχο παράδειγμα που γενικότερα ακολουθεί ο κλάδος της ψυχικής υγείας και που αφορά το παραδοσιακό μοντέλο διερεύνησης και αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Το παραδοσιακό μοντέλο προσεγγίζει τα προβλήματα ως ατομικές υποθέσεις των ασθενών που τα εμφανίζουν, υποτιμώντας έως και αγνοώντας το σχεσιακό πλαίσιο τους καθώς και τα ιδιαίτερα νοήματα που μπορεί να έχουν (τα προβλήματα) μέσα σε αυτό. Ως εκ τούτου και σε τέτοιο ‘ατομοκεντρικό’ περιβάλλον είναι συμβατή και ακολουθείται αβίαστα η λογική του κυρίαρχου ψυχιατρικού μοντέλου, που ανέφερα, κατηγοριοποίησης και παθολογικοποίησης των θεραπευομένων, η οποία έχει απόλυτη συνάφεια και με τη λογική της εποχής μας, αλλά δεν είναι όμως η καταλληλότερη στη θεραπεία.

Αντίθετα ένα συστημικής εμπνεύσεως μοντέλο εργασίας πάντοτε τοποθετεί το πρόβλημα του θεραπευόμενου στο πλαίσιο των σχέσεων του και ποτέ δεν το θεωρεί μια ατομική ιδιότητα και παθολογία. Αν μιλήσουμε για παθολογία αναφερόμαστε πάντα σε μια σχεσιακή παθολογία ή μια παθολογία του πλαισίου (π.χ της οικογένειας του) που ανήκει ο ασθενής, ο όποιος την εκφράζει και δεν την κατέχει.

Το πολύ ενδιαφέρον στη συστημική θεώρηση είναι ότι αυτή δεν αφορά απλώς μια συστάδα ιδεών, εργαλείων ή τεχνικών αλλά μια διαφορετική στάση-οπτική ζωής, η οποία είναι αναγκαία ώστε ο θεραπευτής και ο σύμβουλος να είναι αποδοτικός. Έτσι η συστημική δεν μπορεί να οδηγήσει τους συμμετέχοντες σε ενός διαφορετικού τρόπου προσωπική ανάπτυξη καθώς και θέαση του κόσμου, διευρύνοντας τον τρόπο σκέψεως τους. Πραγματικά τόσο από προσωπικές εμπειρίες θεραπευτών και συμβούλων όσο και από έρευνες του κλάδου φαίνεται ότι η αληθινή ζωή είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία (on going process) συστημάτων, παρά μια διαδικασία εξέλιξης ατομικών οντοτήτων.

ΔΙΔΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Εισαγωγή στην συστημική σκέψη και επιστημολογία (τρόπος που θέασης και αντίδρασης στα προβλήματα), σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ψυχολογικές επιστημολογίες, όπως της ψυχανάλυσης, της γνωσιακής-συμπεριφορικής, της πελατο-κεντρικής και άλλων.
 • Επίσης περιγραφή των πιο συγκεκριμένων αρχών της, πάντα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες θεωρίες.
 • Παρουσίαση των κυριότερων συστημικών μοντέλων εργασίας, όπως του επικοινωνιακού, του διαγεννεακού, του δομικού, των μοντέλων της σχολής του Μιλάνου και του Βελγίου, του αφηγηματικού, του ανοιχτού διαλόγου κ.α, καθώς και σύνδεση μεταξύ τους.
 • Εφαρμογή-παρεμβάσεις- των μοντέλων στο άτομο, στο ζευγάρι, στην οικογένεια, στα εργασιακά περιβάλλοντα, κοινότητες, δίκτυα
 • Συστημική θεραπεία και άγχος, στρες, σχεσιακές δυσκολίες, εξαρτήσεις κ.α
 • Συστημική θεραπεία και ψυχοπαθολογία, όπως διαταραχές διάθεσης (κατάθλιψη, διπολική κλπ), αντίληψης (ψυχώσεις), προσωπικότητας κ.α. Ένας διαφορετικός τρόπος παρέμβασης
 • Ψυχοσωματικότητα και συστημική
 • Η συστημική διαδικασία στα παιδιά
 • Κλινικά περιστατικά, case study, γενεόγραμμα
 • Καινοτόμες εκπαιδευτικές διαδικασίες όπως αναστοχαστικές ομάδες, ομάδες ανοιχτού διαλόγου, συστημικές αναπαραστάσεις, κ.α
 • Εποπτεία

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Πτυχίο σχολής ανθρωπιστικών επιστημών, ή φοιτητές με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε συναφή επαγγέλματα (και εθελοντικά)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη (δια ζώσης ή διαδικτυακή)

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Δημήτρης Καστριώτης – ψυχολόγος συστημικός θεραπευτής, ειδίκευση στη κλινική ψυχοπαθολογία, τακτικό μέλος της ΕΛΕΣΥΘ
Σοφία-Άννα Χούντρα – ψυχολόγος συστημική αναπαράσταση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
email: kastre@otenet.grnewsahir@gmail.com
Τηλ Δημήτρης: 2155554342, 6948544663
Τηλ Σοφία: 6944288460

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password