Παράταση προθεσμιών για εκλογές ΚΥΣΔΙΠ

Με απόφαση που εκδόθηκε πριν απο λίγο φένεται πως οι προθεσμίες των διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών
εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. παρατείνονται.

Αποφασίζουμε
Παρατείνουμε τις προθεσμίες των διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών
εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων των υπό στοιχείο α’ έως δ’ της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α’
179) μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως ακολούθως:

Έκδοση προκήρυξης εκλογών μέχρι: 12-10-2020
-Σύνταξη πινάκων εκλογέων μέχρι: 3-9-2020
-Τοιχοκόλληση – ανακοίνωση των πινάκων εκλογέων μέχρι: 14-9-2020
-Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στοιχείων ή ενστάσεων
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 7 ημερών από την
ανακοίνωση των πινάκων ήτοι το αργότερο μέχρι: 21-9-2020
-Εξέταση αιτήσεων και ενστάσεων μέχρι: 5-10-2020
-Οριστικοποίηση των πινάκων εκλογέων μέχρι: 6-10-2020
-Υποβολή Υποψηφιοτήτων: 4-9-2020 έως 14-9-2020
-Σύνταξη πινάκων υποψηφίων μέχρι: 15-9-2020
-Τοιχοκόλληση πινάκων υποψηφίων μέχρι: 25-9-2020
-Υποβολή ενστάσεων κατά υποψηφίων μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία 5 ημερών από την
τοιχοκόλληση των πινάκων, ήτοι το αργότερο μέχρι: 30-9-2020
-Συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών μέχρι: 16-9-2020
-Διαβίβαση ενστάσεων και εξέτασή τους από
την Εφορευτική Επιτροπή μέχρι: 6-10-2020
-Κατάρτιση οριστικού πίνακα υποψηφίων μέχρι: 6-10-2020
-Εκτύπωση ψηφοδελτίων και προώθησή τους μέχρι: 12-10-2020
-Προώθηση οριστικών καταλόγων εκλογέων, ψηφοδελτίων,
φακέλων και γενικού εκλογικού υλικού σε όλες τις Υπηρεσίες
και τις Εφορευτικές Επιτροπές μέχρι: 21-10-2020

Αναλυτικά η απόφαση ΕΔΩ

και στο diavgeia εδω

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password